Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Skatteregler ved indbetaling

Her får du et kort overblik over skattereglerne, når du indbetaler til din pensionsordning. Reglerne kan være forskellige afhængig af, om du indbetaler gennem din arbejdsgiver eller privat. 

Indbetaling gennem din arbejdsgiver

Din arbejdsgiver trækker din indbetaling fra din løn, før skatten bliver beregnet. På den måde får du fradrag for beløbet med det samme, og du skal ikke skrive beløbet på din årsopgørelse. Hvis en del af din indbetaling bliver brugt til pension eller forsikring, der ikke giver ret til fradrag, bliver du beskattet af beløbet via din årsopgørelse. Se mere under de forskellige skattefradrag.

Privat indbetaling

Indbetaler du selv til din pensionsordning, det kan være i form af et indskud eller et beløb hver måned, kan du inden for visse grænser trække beløbet fra på din årsopgørelse. Se mere under de forskellige skattefradrag.

Arbejdsgiver går forud for privat indbetaling

Hvis du indbetaler privat i samme år, som din arbejdsgiver også betaler til din pension, skal du være særlig opmærksom på evt. beløbsgrænser for indbetaling. Indbetalingen fra din arbejdsgiver nedsætter nemlig det beløb, du må indbetale privat. Indbetalingen fra din arbejdsgiver går således forud for din private indbetaling.

Hvor meget betaler du via din arbejdsgiver?

Hvis du indbetaler via din arbejdsgiver, kan du altid kontakte os for at finde ud af, hvor meget vi forventer, der bliver brugt til de forskellige typer pension i løbet af et år.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger indberetter til SKAT

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har hvert år pligt til at indberette, hvor meget du og din arbejdsgiver betaler til din pensionsordning. Du kan se oplysningerne i dine personlige skatteoplysninger på skat.dk. Du bør altid tjekke, at Skattestyrelsen bruger oplysningerne korrekt på din årsopgørelse.

Arbejdsmarkedsbidrag (AMB)

Når du indbetaler via din arbejdsgiver, er der ikke betalt arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen. Derfor trækker vi arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen og sender beløbet til Skattestyrelsen.

De forskellige skattefradrag

Reglerne for skattefradrag for indbetalingen er forskellige afhængig af, hvilken type udbetaling pengene bruges til, fx om det en livsvarig pension eller en ratepension. De forskellige typer af udbetaling, du kan vælge mellem, afhænger af, hvilken pensionsordning du har. Du kan logge ind og se præcis, hvilke pensioner og forsikringer du selv har

Indbetaling til pensioner, der udbetales hver måned (fradragsberettiget)

(skattekode 1)

Dette afsnit gælder indbetalinger til fx livsvarig alderspension, invalidepension, supplerende førtidspension, ægtefælle-/samleverpension og børnepension. 

Der er ikke nogen grænse for, hvor meget din arbejdsgiver må indbetale, eller hvor meget du må indbetale via din arbejdsgiver.

Der er heller ikke nogen grænse for, hvor meget du må indbetale privat, men det kan være, at fradraget for din private indbetaling skal fordeles over flere år.

Indbetaler du et fast beløb hver måned, har du fradrag for hele indbetalingen i indbetalingsåret, hvis der samlet bliver indbetalt i minimum 10 år. Er den samlede indbetaling kortere end 10 år (fx et indskud), kan du fradrage 1/10 af den samlede indbetaling hvert år i 10 år. Er indbetalingen højst 51.500 kr. (2019), er det muligt at få fradrag for hele indbetalingen i indbetalingsåret. Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af alle dine private indbetalinger til livrenter.

Du har fradrag for indbetalingerne til og med i topskatten.

Indbetaling til pensioner, der udbetales hver måned i 10-30 år (fradragsberettiget)

(skattekode 2 og 9)

Dette afsnit gælder indbetalinger til fx ratepension, 10-årig supplerende opsparing og ophørende alderspension. 

Der gælder de samme regler, uanset om indbetalingen sker via din arbejdsgiver eller privat.

Du har fradrag for indbetalinger op til 55.900 kr. (2019). Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af alle dine pensioner i alle selskaber.

Vi sørger for, at der ikke bliver brugt mere end 55.900 kr. (2019) hos os. Men indbetaler du også til fx ratepension i en bank, eller har du allerede indbetalt et beløb gennem en anden pensionsordning tidligere i år, er det vigtigt, at du fortæller os det hurtigst muligt. Så kan vi måske nå at tage højde for det, så din samlede indbetaling i år ikke kommer over 55.900 kr. (2019). Indbetalinger over beløbsgrænsen bliver brugt til andre pensioner - normalt livsvarig alderspension.

Du har fradrag for indbetalingerne til og med i topskatten.

Indbetaling til aldersforsikring (ikke fradragsberettiget) 

(skattekode 33)

Dette afsnit gælder indbetalinger til aldersforsikring eller dødsfaldssum uden fradragsret. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

Du har ikke ret til fradrag for indbetaling til aldersforsikring og dødsfaldssum. Der gælder de samme regler, uanset om indbetalingen sker via din arbejdsgiver eller privat. 

Hvis du indbetaler via din arbejdsgiver, trækker vi 40 % i foreløbig skat af den del af indbetalingen, du anvender til aldersforsikring eller dødsfaldssum uden fradragsret. Beløbet afregner vi til Skattestyrelsen. 

Hvor meget du må indbetale til din aldersforsikring, afhænger af din alder. Grænsen er 5.200 kr. (2019) for dig, der har mere end fem år, til du når din folkepensionsalder. Har du fem år eller mindre, til du når din folkepensionsalder, er grænsen 48.000 kr. (2019).

Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af alle dine aldersforsikringer i alle selskaber.

Vi sørger for, at der ikke bliver brugt mere end 5.200 kr. (2019) henholdsvis 48.000 kr. (2019) til aldersforsikring hos os. Men indbetaler du også til aldersforsikring i fx en bank (aldersopsparing), eller har du allerede indbetalt et beløb gennem en anden pensionsordning tidligere på året, er det vigtigt, at du fortæller os det hurtigst muligt. Så kan vi måske nå at tage højde for det, så din samlede indbetaling ikke kommer over det maksimalt tilladte for dig. Indbetaling over beløbsgrænsen bliver brugt til andre pensioner – normalt livsvarig alderspension.

Hvis du samlet set betaler mere end det maksimalt tilladte til aldersforsikring, skal du betale 20 % i afgift af det overskydende beløb. Har du foretaget en diskvalificerende udbetaling, og du overskrider det tilladte indbetalingsloft på 5.200 kr. (2019), skal du dog betale en afgift på 40 % af det overskydende beløb. Skattestyrelsen regner selv beløbet med på din årsopgørelse. Overføres det overskydende beløb i stedet til en fradragsberettiget dækning i året efter indbetalingsåret, kan du få sat afgiften ned til kun 4 % af det overførte beløb.

Indbetalinger til aldersforsikring tæller med i grundlaget for beregning af topskat.

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke til senere kan indbetale det maksimale til en aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder. Læs om såkaldte diskvalificerende udbetalinger.

Indbetaling til gruppelivsforsikring (ikke fradragsberettiget) 

(skattekode 5)

Gruppelivsforsikring kan fx være dækning ved visse kritiske sygdomme, ulykkesforsikring, invalidesum, engangsbeløb ved førtidspension og engangssummer, der udbetales til dine efterladte ved din død. Har din pensionsordning tilknyttet en sundhedsforsikring, kan indbetalinger til den også være omfattet af reglerne i dette afsnit.

Du har ikke ret til fradrag for indbetaling til gruppelivsforsikring. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri. 

Indbetaler du via din arbejdsgiver, hvor arbejdsgiveren allerede har set bort fra beløbet ved beregning af skatten af din løn, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Herefter indgår beløbet som B-indkomst på din årsopgørelse. Hvis du vil undgå restskat, skal du sørge for, at indbetalingen indgår i din forskudsopgørelse.

Indbetaling til øvrige pensioner (ikke fradragsberettiget)

(skattekode 7)

Har du en pensionsopsparing, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, har du ikke ret til fradrag for indbetalingen. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

Du skal betale skat af rentetilvæksten (kapitalindkomst) i både opsparings- og udbetalingsperioden. Vi indberetter renten til Skattestyrelsen. Herefter indgår beløbet som kapitalindkomst på din årsopgørelse. Hvis du vil undgå restskat, skal du sørge for, at renten indgår i din forskudsopgørelse.

Nyt pensionsfradrag fra 2018

Den 1. juni 2018 vedtog folketinget en lov, der giver et ekstra fradrag for indbetaling til fradragsberettiget pension, herunder indbetaling til ATP. Fradraget gives for privat indbetaling såvel som for indbetaling via din arbejdsgiver. Fradraget har virkning fra 1. januar 2018.

Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, får du et fradrag på 8 % af din pensionsindbetaling op til 71.500 kr. (2019). I 2020 stiger satsen til 12 % af indbetalingen.

Fra og med 15 år før din folkepensionsalder udgør fradragssatsen 22 %. I 2020 stiger satsen til 32 % af indbetalingen.

Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvor den gennemsnitlige fradragsværdi er 25,6 %. Det betyder, at du sparer ca. 1.464 kr. i skat, hvis du indbetaler 71.500 kr. til fradragsberettiget pension, og du har mere end 15 år til folkepensionsalderen. Har du mindre end 15 år til folkepensionsalderen, sparer du ca. 4.026 kr. i skat, ved en indbetaling på 71.500 kr.

Kun fradrag for nettoindbetaling

Bemærk, at der kun gives fradrag for nettoindbetaling til pension. Det betyder, at hvis du indbetaler til pension samtidig med, at du også modtager udbetaling af løbende alderspension, modregnes udbetalingen i indbetalingerne, før fradraget beregnes. Der modregnes dog ikke i det år, du starter pensionsudbetaling – først fra og med året efter.

Skattestyrelsen regner selv fradraget med på din årsopgørelse på baggrund af pensionsinstitutternes indberetning til Skattestyrelsen.

Loven udvider også grundlaget for beregning af beskæftigelsesfradraget, så grundlaget fremover også omfatter indbetaling til pension via din arbejdsgiver. Hertil er der indført et nyt jobfradrag.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger