Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Skatteregler ved indbetaling

Her får du et kort overblik over skattereglerne, når du indbetaler til din pensionsordning. Reglerne kan være forskellige afhængig af, om du indbetaler gennem din arbejdsgiver eller privat. 

Indbetaling gennem din arbejdsgiver

Din arbejdsgiver trækker din indbetaling fra din løn, før skatten bliver beregnet. På den måde får du fradrag for beløbet med det samme og du skal ikke skrive beløbet på din årsopgørelse. Hvis en del af indbetalingen bruges til pension, der ikke giver ret til fradrag, beskattes du af denne del over årsopgørelsen.

Privat indbetaling

Indbetaler du selv til din pensionsordning, det kan være i form af et privat indskud, eller fordi du betaler løbende til ordningen privat, kan du inden for visse grænser trække beløbet fra på din årsopgørelse. Se mere under de enkelte typer pension.

Arbejdsgiver går forud for privat indbetaling

Hvis du indbetaler privat i samme år som din arbejdsgiver også betaler til din pension, skal du være særlig opmærksom på evt. beløbsgrænser for indbetaling. Indbetalingen fra din arbejdsgiver nedsætter nemlig det beløb, du må indbetale privat. Indbetalingen fra din arbejdsgiver går forud for din private indbetaling.

Hvor meget betaler du via din arbejdsgiver?

Hvis du indbetaler via din arbejdsgiver, kan du altid kontakte os for at finde ud af, hvor meget vi forventer, der bliver brugt til de forskellige typer pension i løbet af et år.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger indberetter til SKAT

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har hvert år pligt til at indberette, hvor meget du og din arbejdsgiver betaler til din pensionsordning. Du kan se oplysningerne i din skattemappe på skat.dk. Du bør altid tjekke, at SKAT bruger oplysningerne korrekt på din årsopgørelse.

Arbejdsmarkedsbidrag (AMB)

Indbetaler du via din arbejdsgiver, er der ikke betalt arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen. Derfor trækker vi arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen og sender beløbet til SKAT.

De forskellige skattefradrag

Reglerne for skattefradrag for indbetalingen er forskellige afhængig af, hvilken type udbetaling pengene bruges til, fx om det en livsvarig pension eller en ratepension. Afhængig af din pensionsordning kan der være andre typer pension med de forskellige fradragsregler.  Du kan logge ind og se præcis, hvilke pensioner og forsikringer du selv har

Indbetaling til pensioner, der udbetales hver måned

(skattekode 1)

Dette afsnit gælder indbetalinger til fx livsvarig alderspension, invalidepension, supplerende førtidspension, ægtefælle-/samleverpension og børnepension. 

Der er ikke grænse for, hvor meget din arbejdsgiver må indbetale eller hvor meget du må indbetale via din arbejdsgiver.

Der er heller ikke grænse for, hvor meget du selv må indbetale, men det kan være, at fradraget for din private indbetaling skal fordeles over flere år.

Indbetaler du et fast beløb hver måned, har du fradrag for hele indbetalingen i indbetalingsåret, hvis der samlet bliver indbetalt i minimum 10 år. Er den samlede indbetaling kortere end 10 år (fx et indskud), kan du fradrage 1/10 af den samlede indbetaling hvert år i 10 år. Er indbetalingen i 2018 højst 50.400 kr., er det muligt at få fradrag for hele indbetalingen i indbetalingsåret. Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af alle dine private indbetalinger til livrenter.

Du har fradrag for indbetalingerne til og med i topskatten.

Indbetaling til pensioner, der udbetales hver måned i 10-25 år

(skattekode 2 og 9)

Dette afsnit gælder indbetalinger til fx ratepension, 10-årig supplerende opsparing og ophørende alderspension.

Der gælder de samme regler, uanset om indbetalingen sker via din arbejdsgiver eller privat.

Du har fradrag for indbetalinger op til 54.700 kr. (2018). Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af pensionerne og på tværs af selskaber.

Vi sørger for, at der ikke bliver brugt mere end 54.700 kr. (2018) hos os. Men indbetaler du også til fx ratepension i en bank, eller har du allerede indbetalt et beløb gennem en anden pensionsordning tidligere i år, er det vigtigt, at du fortæller os det hurtigst muligt. Så kan vi måske nå at tage højde for det, så din samlede indbetaling i år ikke kommer over 54.700 kr. (2018).

Du har fradrag for indbetalingerne til og med i topskatten.

Indbetaling til aldersforsikring (skatte- og afgiftsfri udbetaling)

(skattekode 33)

Du har ikke ret til fradrag for indbetaling til fx aldersforsikring. Der gælder de samme regler, uanset om indbetalingen sker via din arbejdsgiver eller privat. 

Hvor meget du må indbetale til din alderforsikring i 2018, afhænger af din alder. I 2018 er grænsen, for dig der har mere end fem år, til du når din folkepensonsalder, 5.100 kr. Har du fem år eller mindre, til du når din folkepensionsalder, er grænsen i 2018 46.000 kr. 

Det er en samlet beløbsgrænse, der gælder på tværs af alle dine aldersforsikringer i alle selskaber.

Vi sørger for, at der ikke bliver brugt mere end henholdsvis 5.100 kr. eller 46.000 kr. (2018) afhængig af din alder til aldersforsikring hos os. Men indbetaler du også til aldersforsikring i fx en bank (aldersopsparing), eller har du allerede indbetalt et beløb gennem en anden pensionsordning tidligere på året, er det vigtigt, at du fortæller os det hurtigst muligt. Så kan vi måske nå at tage højde for det, så din samlede indbetaling ikke kommer over det maksimalt tilladte for dig. Indbetaling over beløbsgrænsen bliver brugt til andre pensioner – normalt livsvarig alderspension.

Indbetaler du via din arbejdsgiver, hvor arbejdsgiveren allerede har set bort fra beløbet ved beregning af skatten af din løn, indberetter vi beløbet til SKAT. Herefter indgår beløbet som B-indkomst på din årsopgørelse. Hvis du vil undgå restskat, skal du sørge for, at indbetalingen indgår i din forskudsopgørelse.

Hvis du samlet set betaler mere end det maksimalt tilladte til aldersforsikring, skal du betale 20 % i afgift af det overskydende beløb. SKAT regner selv beløbet med på din årsopgørelse. Overføres det overskydende beløb i stedet til en fradragsberettiget dækning i året efter indbetalingsåret, kan du få sat afgiften ned til kun 4 % af det overførte beløb.

Indbetalinger til aldersforsikring tæller med i grundlaget for beregning af topskat.

Indbetaling til gruppelivsforsikring (skatte- og afgiftsfri udbetaling)

(skattekode 5)

Gruppelivsforsikring kan fx være dækning ved visse kritiske sygdomme, ulykkesforsikring, invalidesum, engangsbeløb ved førtidspension og engangssummer, der udbetales til dine efterladte ved din død. Har din pensionsordning tilknyttet en sundhedsforsikring, kan indbetalinger til den også være omfattet af reglerne i dette afsnit.

Du har ikke ret til fradrag for indbetaling til gruppelivsforsikring. 

Indbetaler du via din arbejdsgiver, hvor arbejdsgiveren allerede har set bort fra beløbet ved beregning af skatten af din løn, indberetter vi beløbet til SKAT. Herefter indgår beløbet som B-indkomst på din årsopgørelse. Hvis du vil undgå restskat, skal du sørge for, at indbetalingen indgår i din forskudsopgørelse.

Indbetaling til øvrige pensioner (skatte- og afgiftsfri udbetaling)

(skattekode 7)

Har du en pensionsopsparing, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, har du ikke ret til fradrag for indbetalingen. Du skal betale skat af rentetilvæksten (kapitalindkomst) i både opsparings- og udbetalingsperioden. Vi indberetter renten til SKAT. Herefter indgår beløbet som kapitalindkomst på din årsopgørelse. Hvis du vil undgå restskat, skal du sørge for, at renten indgår i din forskudsopgørelse.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger


Forbehold, cookies og behandling af personlige oplysninger