Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Bor du i udlandet?

Bor du i udlandet, kan du søge om at blive fritaget for at betale PAL-skat. Vi skal også bruge dit TIN-nummer.

Bor du i udlandet – herunder på Færøerne, og opholder du dig mindre end 180 dage om året i Danmark, kan du søge Skattestyrelsen om at blive fritaget for at betale skat af pensionsafkast (PAL-skat).

Du søger om at blive fritaget ved at udfylde blanket 07.058 på skat.dk. Du skal sende blanketten til Skattestyrelsen. Adressen står på blanketten.

Godkender Skattestyrelsen din ansøgning, får du en fritagelseserklæring, som du straks skal sende til os. Så sørger vi for, at du fremover fritages for at betale PAL-skat, så længe du bor i udlandet.

Hvis du flytter tilbage til Danmark

Hvis du flytter tilbage til Danmark, skal du igen betale PAL-skat. I så fald har du pligt til at kontakte både os og Skattestyrelsen, så det sikres, at du igen betaler PAL-skat. Kontakter du os ikke, kan du få en bøde af Skattestyrelsen.

Bor du i Grønland

Bor du i Grønland, skal du betale PAL-skat af din danske pensionsordning til Grønland. Danmark og Grønland har indgået aftale om, at det danske pensionsselskab opkræver skatten og sender til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen sender så beløbet videre til Grønland. Derfor kan du ikke blive fritaget for at betale PAL-skat, hvis du bor i Grønland.

Læs mere om PAL-skat når du bor i udlandet på Skattestyrelsens hjemmeside.

Vi skal bruge dit TIN-nummer

Danmark har indgået aftaler om udveksling af skatteoplysninger med en lang række lande i hele verden.

Du har pligt til at give os oplysninger

Flytter du til udlandet – herunder til Færøerne, eller flytter du fra et land til et andet, har du pligt til at give os en række oplysninger. Vi skal give oplysningerne videre til Skattestyrelsen.

Vi skal bruge disse oplysninger:

  • Det land, hvor du bor
  • Din fulde adresse i det land, hvor du bor
  • TIN-nummer i det land, hvor du bor
  • By og land, hvor du er født.

Send gerne oplysningerne via Din Postkasse på vores hjemmeside (kræver NemID). Det er en sikker forbindelse.

Hvad er TIN-nummer

TIN-nummer er et skatteydernummer, som bruges til at identificere den enkelte skatteyder i det pågældende land. I Danmark er dit TIN-nummer det samme som dit CPR-nummer. TIN er en forkortelse for Tax Identification Number.

Du kan få oplyst dit TIN-nummer ved at kontakte de lokale skattemyndigheder, hvor du bor. Du kan også få hjælp til at finde dit TIN-nummer på Europakommissionens hjemmeside.

Skattepligtig i to lande

Du kan godt være skattepligtig til Danmark samtidig med, at du også er skattepligtig i det land, hvor du bor. For eksempel hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark og betaler skat af din løn i Danmark. I dette tilfælde skal vi også bruge din adresse og TIN-nummer mv. i Sverige.

Hvis du er i tvivl, om du er skattepligtig i det land, hvor du bor, skal du kontakte de lokale skattemyndigheder, hvor du bor.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger