Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Kontribution

Finanstilsynet har fastsat nogle principper for, hvordan overskud og underskud skal fordeles blandt kunderne, kaldet kontributionsprincippet.

Reglerne om kontribution gælder alle pensionsordninger, med mindre pensionsselskabet har lavet en anden aftale med kunderne. I Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger er vi underlagt reglerne.

Reglerne sikrer, at tab og gevinst fordeles på en rimelig måde mellem forsikringstagerne og selskabets egenkapital. Fx skal din depotrente set over en årrække modsvare det afkast, du har været med til at optjene.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger