Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Depotregnskab

Depotregnskabet, også kaldet kontooversigt, viser, hvor stor en værdi, der er sparet op på pensionsordningen - typisk for et år - og hvordan det er fordelt.

Depotregnskabet kan bl.a. indeholde oplysninger om:

 • Indbetalt præmie
  Pensionsbidrag, det vil sige indbetalinger, fra din arbejdsgiver eller dig selv
 • Indskud/overførsler 
  Værdi af en overført pensionsordning og andre engangsindbetalinger
 • Præmie til gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring og EUF
  Den del af pensionsbidraget, der er anvendt til gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring og eventuel EUF.
 • Præmie for risikodækning
  Det beløb, der er brugt til betaling for dækninger ved invaliditet og død
 • Administrationsomkostninger
  Det beløb, der betales for administration af pensionsordningen
 • Rente af depot
  Den rente, der er tilskrevet pensionsordningen

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger