Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Depot

Dit depot er den værdi, du har sparet op på din pensionsordning. Depotet svarer normalt til det, du har indbetalt fratrukket arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og præmie for gruppelivsforsikring og tillagt en forrentning, det vil sige depotrenten. Herfra trækkes udgifter til administration og til risikodækning, altså dine dækninger ved invaliditet og død.

Der gælder særlige regler for at opgøre værdien af dit depot, hvis du vil genkøbe eller overføre din pensionsordning.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger