Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Bonuskapital 

5 pct. af din indbetaling sættes løbende til side som bonuskapital, også kaldet særlige bonushensættelser.

Bonuskapital er din opsparing, men bruges også som risikovillig kapital, lige som pensionskassens egenkapital. Risikovillig kapital bærer eventuelle tab i pensionskassen. Derfor får den også samme rente som egenkapitalen. Den rente er typisk højere end kontorenten.

Bonuskapital blev indført 1. januar 2009. Ud over 5 pct. af dine månedlige indbetalinger, er 5 pct. af opsparingen pr. 1. januar 2009 også en del af bonuskapitalen.

Bonuskapital indgår i begrebet ”fælleskasse”, der også kaldes kollektivt bonuspotentiale. Udtræder du af pensionsordningen, får du værdien af din bonuskapital med.

Bonuskapital bliver udbetalt med pensionen

Bonuskapital er øremærket dig og udbetales som en del af dine pensioner. Det vil sige: ved udbetaling af en sum, er den tilsvarende pension fra bonuskapital indregnet og udbetales som en del af summen. På samme måde er bonuskapital indregnet i og udbetales som en del af andre pensioner som fx ratepension og livsvarig alderspension.

Dør du, udbetales bonuskapitalen til dine efterladte som en del af pensionerne. Er der ingen, der skal have pension efter dig, udbetales bonuskapitalen som en sum til boet. Du kan se størrelsen af din bonuskapital på depotregnskabet (kontooversigt).

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger


Forbehold, cookies og behandling af personlige oplysninger