Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Bonuskapital

Bonuskapital, også kaldet særlige bonushensættelser, er en særlig opsparing uden tilknyttede forsikringsdækninger. Bonuskapital indgår i pensionskassens samlede kapitalgrundlag og bliver forrentet med samme afkast som pensionskassens egenkapital. Bonuskapital er sammen med pensionskassens egenkapital med til at dække eventuelle tab for pensionskassen.

Bonuskapital blev indført den 1. januar 2009. Der sættes løbende 5 pct. af dine indbetalinger til side som bonuskapital. Herudover blev 5 pct. af din opsparing pr. 1. januar 2009 overført til bonuskapitalen.

Frem til den 1. januar 2017 var bonuskapital etableret som en kollektiv hensættelse, og i den periode kunne du ikke se udviklingen i din bonuskapital på depotregnskabet. Du fik alene oplyst værdien ultimo hvert år af din andel af bonuskapitalen. Den 1. januar 2017 blev bonuskapitalen individualiseret. I den forbindelse er der betalt pensionsafkastskat af din andel af den kollektive bonuskapital. Efter betaling af pensionsafkastskat svarer din individuelle bonuskapital pr. 1. januar 2017 til din andel af den kollektive bonuskapital pr. 31. december 2016, som du kan se på din ”kontooversigt” for 2016. Du kan fremover se værdien af din bonuskapital og følge udviklingen i den på depotregnskabet.

Bonuskapital bliver udbetalt med pensionen

Bonuskapital udbetales som en del af dine pensioner. Fx ved udbetaling af en sum, er den tilsvarende udbetaling fra bonuskapital indregnet og udbetales som en del af summen. På samme måde er bonuskapital indregnet i og udbetales som en del af andre pensioner som fx ratepension og livsvarig alderspension.

Dør du, udbetales bonuskapitalen til dine efterladte som en del af pensionerne. Er der ingen, der skal have pension efter dig, udbetales bonuskapitalen som en sum til boet.

Udtræder du af pensionsordningen, får du værdien af din bonuskapital med.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger