Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Bonus

Bonus opstår, når selskabet har højere investeringsafkast, bedre risikoforløb eller lavere omkostninger end forudsat i beregningsgrundlaget. Pensionsordningerne bliver tildelt en andel af overskuddet i form af bonus.

Bonus for den enkelte pensionsordning bliver beregnet ud fra nogle faktiske satser for blandt andet risiko og omkostninger. Satserne bliver normalt fastsat for et år ad gangen, men kan altid ændres for bonus, der ikke er tildelt.

Bonus bliver brugt på pensionsordningen i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bonusregulativ, fx til forhøjelse af pensionsdækningerne.

Omkostninger til administration af policer uden indbetaling (præmie) bliver trukket af bonus, før bonus bliver brugt på pensionsordningen.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger


Forbehold, cookies og behandling af personlige oplysninger