Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Helbredsoplysninger

Hvornår og hvorfor skal du afgive helbredsoplysninger?

I nogle tilfælde beder vi dig om oplysninger om dit helbred. Helbredsoplysninger bruges til at vurdere den risiko, du udgør for pensionskassens øvrige medlemmer.

Vi har eller kan have brug for helbredsoplysninger fra dig ved fx :

  • individuel optagelse i pensionskassen
  • genoptagelse fra et hvilende medlemskab
  • indbetalingerne stiger
  • større ændringer i pensionsordningen, fx forhøjelse af udbetalingerne ved sygdom eller død
  • overførsler fra andre pensionsordninger

Vi kontakter dig, hvis vi har brug for helbredsoplysninger fra dig. Herefter får du en helbredserklæring, du skal udfylde. I erklæringen skal du nævne alle de forhold, du kan komme i tanke om - også selv om du tror, de ikke betyder noget for din pensionsordning. Du har selv ansvaret for, at alle spørgsmål bliver besvaret korrekt og fyldestgørende.

Vi behandler dine helbredsoplysninger fortroligt efter lovens regler.

Du er velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af helbredserklæringen.

FAQ / Helbredsoplysninger
Hvilke helbredsoplysninger skal du give os?

I helbredserklæringen skal du nævne alle de forhold, du kan komme i tanke om - også selv om du tror, de ikke betyder noget for din pensionsordning.

Det kan være en hjælp at følge fem punkter, når du skal udfylde erklæringen:

  • Besvar alle spørgsmål
  • Oplys om nuværende sygdomme - også selvom du ikke har søgt læge/behandling herfor
  • Oplys om tidligere sygdomme - også selvom du ikke har søgt læge/behandling herfor
  • Oplys om du bruger medicin - også hvis det kun er i perioder
  • Oplys om alle henvendelser, undersøgelser og behandlinger hos læger, kiropraktorer, fysioterapeuter eller lignende

Du har selv ansvaret for, at alle spørgsmål bliver besvaret korrekt og fyldestgørende. Kommer du senere i tanke om noget, du har glemt at oplyse, skal du kontakte os. Mangelfulde eller upræcise oplysninger kan i sidste ende gå ud over dig selv eller din familie. 

Hvad bruger vi helbredsoplysningerne til?

Oplysningerne bliver brugt til at vurdere, om der er statistisk forhøjet risiko for, at du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller dør. 

I nogle tilfælde har vi måske brug for yderligere oplysninger. Er det tilfældet, kontakter vi dig.

Hvis helbredsoplysningerne ikke er tilfredsstillende, bliver du i stedet optaget i pensionskassens opsparingsafdeling. 

Hvorfor er helbredsoplysninger interessante for os?

Alle pensionsordninger er baseret på mange statistiske beregninger om, hvor længe man lever og risikoen for at blive invalid. Når du fx ønsker en højere udbetaling ved sygdom og død, bliver pensionskassens risiko større, fordi vi skal udbetale mere, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller dør tidligt.

Ud fra helbredsoplysningerne vurderer vi, om der statistisk set er forhøjet risiko for, at du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller dør.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger