Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Dit helbred og pensionsordningen

Dit helbred kan have betydning for, hvordan du er dækket af pensionsordningen og hvilke ændringer du kan foretage, men langt de fleste kan blive medlemmer uden at give os helbredsoplysninger.

Når du bliver nytegnet som medlem eller genoptager indbetalingerne til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, skal du som hovedregel ikke give os oplysninger om dit helbred. I stedet er du omfattet af en karensperiode. Det er en periode, hvor du har begrænsede udbetalinger fra de forsikringer, der er i din pensionsordning.

De begrænsede udbetalinger gælder for sygdomme, du har fået, før du blev medlem eller før du genoptog indbetalingerne til pensionsordningen.

Karensperioden er 6 måneder, når du er obligatorisk medlem af pensionskassen, det vil sige medlem efter en kollektiv overenskomst eller aftale. Karensperioden er 24 måneder, hvis du er privatansat uden obligatorisk medlemskab af pensionskassen. Herefter er du dækket fuldt ud.

Dit helbred kan betyde, at du skal have en anden pensionsordning

Er du ansat i fleksjob eller har du mistet mindst halvdelen af din erhvervsevne, når du nytegnes i pensionskassen, får du en pensionsordning i opsparingsafdelingen. Opsparingsafdelingen er en ordning, hvor du kun er dækket for de faktiske indbetalinger.

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du er ansat i fleksjob eller andet job med offentlig tilskud pga. dit helbred, hvis du er tilkendt offentlig førtidspension, eller hvis du har mistet halvdelen af din erhvervsevne eller mere.

I nogle tilfælde skal vi bruge helbredsoplysninger

I nogle situationer kræver vi helbredsoplysninger, fx hvis indbetalingen stiger, eller hvis du ændrer på pensionsordningen. Det kan fx være, hvis du forhøjer udbetalingerne ved sygdom eller dødsfald.

Som individuelt optaget i pensionsordningen – uanset om det er gennem en arbejdsgiver eller uden om, fx som selvstændig, - skal du afgive helbredsoplysninger, når du vil tegne en pensionsordning i pensionskassen.

Vi kontakter dig, hvis du skal afgive helbredsoplysninger. Du kan læse mere om helbredsoplysninger her.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til karensperioden, til helbredsoplysninger eller til opsparingsafdelingen.

FAQ / Helbred og pension
Hvordan søger jeg om dækning ved sygdom?

Hvis du ønsker at søge om udbetaling på grund af sygdom, skal du ringe til vores skadesafdeling på telefon 77 55 68 68.

Du kan se, hvordan du er dækket på din pensions- og forsikringsoversigt

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger