Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Vi lever længere

Levetiden for medlemmerne af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger er stigende – det er godt nyt, men betyder også din alderspension skal strække i flere år og at de årlige udbetalinger falder.

Danskernes gennemsnitlige levetid stiger. En person, som i dag er 60 år, og som forlader arbejdsmarkedet, når vedkommende fylder 65 år, kan i gennemsnit se frem til en pensionstilværelse på lige over 22 år. Deres unge kolleger, der træder ind på arbejdsmarkedet i disse år, kan med de nuværende prognoser se frem til at leve langt længere efter de 65 år.
I skemaet nedenfor kan du se de forventede levetider pr. 1. januar 2017:

Vi lever længere
Beregning af levetidIndtil 31. dec. 2016Pr. 1. jan. 2017Længere levetid
Du er 40 år i dag83,9 år90,2 år6,3 år
Du er 50 år i dag84,3 år89,4 år5,1 år
Du er 60 år i dag85,0 år88,7 år3,7 år
Du er 70 år i dag86,6 år88,6 år2,0 år

Tillægspensionens andel af den samlede pension vil samtidig ændres, da levetiden i tegnings-grundlaget også forlænges. Du kan mindske faldet i din pension som følge af den længere levetid ved enten at lave en frivillig aftale om indbetaling af ekstra bidrag eller ved at vælge at gå senere på pension. 

Længere tid på arbejdsmarkedet

Fordi vi lever længere, betyder det, at den samme pensionsopsparing skal strække over flere år. Reformerne i Folketinget betyder dog, at vi også langsomt skal til at vende os til at være flere år på arbejdsmarkedet, før vi går på pension.

Det vil sige, at flere og flere med tiden først vil kunne få folkepension, når de bliver 70 år end de 67 år, vi i dag viser som pensionsalder. Flere vil altså spare op i længere tid og dermed få mere i udbetaling.

Din forventede folkepensionsalder

Folkepensionsalderen forventes fortsat at stige

Folkepensionsalderen vil ifølge reformerne blive forhøjet med et år ad gangen hvert femte år fra 2030. Dette forudsætter dog, at der vedtages ny lov ved hver enkelt forhøjelse. Det er markeret i figurerne med den røde farve. Er du født i 1975 forventes din pensionsalder at være 71 år, er du født i 1980 på 72 år og så fremdeles. Reformerne forudsætter en forsat stigende levealder.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger