Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Nu giver det bedre mening at spare op til pensionsalderen

Sidste del af regeringens pensionsreform er på plads med den skatteaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om 6. februar. Aftalen skal gøre det attraktivt for den enkelte dansker at spare op til pension og mindske samspilsproblemerne mellem pensionsopsparing og offentlige ydelser.

Aftalen handler i hovedtræk om nye, ekstra skattefradrag på indbetaling til pension. Den betyder, at du får et nyt fradrag for pensionsindbetalinger på op til 32 pct. af 70.000 kr. om året, inklusiv ATP-bidrag, hvis du har mindre end 15 år til folkepensionsalderen. Hvis du har mere end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget på 12 pct. af de 70.000 kr. Når ordningen er fuldt indfaset i 2020, svarer det til et maksimalt fradrag på henholdsvis 5.800 kr. og 2.200 kr., hvis du bor i en gennemsnitskommune.

Du vil automatisk få fradraget, når det bliver indført.

Den nye aftale betyder også, at pensionsopsparing kan medregnes i grundlaget for beskæftigelsesfradraget, og at maksimum forhøjes fra 37.400 kr. til 38.400 kr., når ordningen er fuldt indfaset.

Endelig bliver der indført et nyt jobfradrag på 4,5 pct. (maksimalt 2.500 kr.) om året af løn, inklusiv pensionsbetaling, der overstiger 187.500 kr. Det maksimale jobfradrag opnås, hvis du tjener ca. 243.000 kr. eller mere.

Du kan læse en detaljeret gennemgang af aftalens konsekvenser på Finansministeriets hjemmeside. Her kan du også se, hvad pensionsreformen samlet set betyder for eksempelvis en HK’er på mindsteløn, som ministeriet har regnet sig frem til opnår en årlig gevinst på 3.550 kr.

Første del af reformen handler om ind- og udbetaling af pension

Den første del af regeringens pensionsreform blev vedtaget sidste år. Det betyder en række ændringer i forhold til aldersopsparing, som fremover har fokus på pensionsopsparing i den sidste del af arbejdslivet.

Når det handler om indbetalinger, betyder ændringerne i hovedtræk følgende:

Hvis du har fem år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du indbetale op til 46.000 kr. efter skat om året på en aldersopsparing (beløbet stiger til 51.100 kr. i 2023). Det giver ikke noget fradrag, til gengæld bliver du ikke beskattet af udbetalingen, og du bliver heller ikke modregnet i offentlige ydelser, når opsparingen udbetales.

Hvis du har mere end fem år til folkepensionsalderen, kan der maksimalt indbetales 5.100 kr. efter skat om året.

Tidligere var den maksimale indbetaling på 29.600 kr., uanset alder.

Når det drejer sig om udbetaling, betyder ændringerne følgende:

Den maksimale periode for udbetaling af ratepensioner forlænges fra 25 til 30 år. Desuden udskydes seneste tidspunkt for udbetaling af kapitalpension og aldersforsikring fra 15 til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Reformen betyder også, at der er nye regler for udbetaling af pension for personer, der får deres første pensionsordning i år eller personer, som får en ny pensionsordning.

Hvis din pensionsordning bliver oprettet efter 1. januar 2018, kan udbetalingen først starte tre år før folkepensionsalderen. Hvis din ordning er oprettet inden 1. januar i år, kan udbetalingen begynde fem år før folkepensionsalderen, og er din ordning fra før 1. maj 2007, kan udbetalingen begynde, når du fylder 60 år.

Det kan være vanskeligt at gennemskue præcis, hvad pensionsreformen får af konsekvenser for dig. Hvis du allerede nu ved, at det kan betale sig for dig at indbetale ekstra til pensionen, kan du gøre det her. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at ringe og få en snak med en pensionsrådgiver.