Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Er aldersforsikring noget for dig?

Du kan bruge en del af din pensionsindbetaling til en aldersforsikring, der udbetales skattefrit som en sum eller hver måned. Se tommelfingerreglerne for, om aldersforsikring er en fordel og prøv vores beregner, der viser dig sammenhængen med offentlige ydelser i kroner og øre. 

 Tommelfingerregler når du indbetaler

Dine fordele ved aldersforsikring afhænger af, om du betaler top- eller bundskat og af, om familien modtager offentlige ydelser:

Modtager familien offentlige ydelser?

Aldersforsikring modregnes i fx kontanthjælp.

Når du indbetaler
Din situationVores anbefalingBegrundelse for anbefalingen
Din ægtefælle/samlever modtager kontanthjælpNejIndbetalinger lægges til husstandens samlede indkomst og modregnes 1 til 1 i kontanthjælpen.
Du eller din ægtefælle modtager offentlig førtidspensionNejIndbetalinger lægges til husstandens samlede indkomst og modregnes i førtidspensionen.
Du modtager boligydelse eller boligsikringNej

Indbetalinger indgår i husstandens indtægt og modregnes derfor i boligydelse og boligsikring.

Betaler du topskat eller bundskat?

Fordelen ved aldersforsikring afhænger af din indtægt.

Når du indbetaler
Din situationVores anbefalingBegrundelse for anbefalingen
Du betaler topskatNej

Det er som hovedregel ikke en fordel, da du skal betale topskat af indbetalingen. De flestes pension er ikke så høj, at de skal betale topskat af udbetalingen.

Du betaler bundskatJa/Måske

Din skattepligtige indkomst forhøjes med indbetalingen. Det har kun betydning, hvis du eller din familie modtager offentlige ydelser. Vær opmærksom på din situation ved udbetaling. 


 Tommelfingerregler når aldersforsikringen udbetales  

Ændrer du fordelingen af din indbetaling til fordel for en aldersforsikring, kan det betyde mindre modregning i fx folkepensionstillægget. Fordele og ulemper ved aldersforsikringen afhænger af, om du bor alene eller er gift/samlevende:

Hvis du er enlig

Fordelen ved aldersforsikring afhænger af din indtægt.

 Din situationVores anbefalingBegrundelsen for anbefalingen

Din skattepligtige indtægt inkl. pension er mindre end 71.200 kr. om året.

Nej

Din indtægt er under grænsen for modregning i folkepensionstillægget. Derfor har det ingen betydning, om du indbetaler til aldersforsikring.

Din skattepligtige indtægt inkl. pension er mellem 71.200 kr. og 332.400 kr. om året.

Ja

Din indtægt betyder, at du bliver modregnet i folkepensionstillægget. Du kan bruge en del af din indbetaling til aldersforsikring og dermed blive modregnet mindre i tillægget.

Din skattepligtige indtægt inkl. pension er højere end 332.400 kr. om året.

Måske

Din indtægt er så høj, at du ikke får folkepensionstillæg. Aldersforsikring kan betale sig, hvis det bringer din skattepligtige indtægt ned under grænsen for bortfald.

Hvis du er gift eller samlevende

Fordelen ved aldersforsikring afhænger af jeres indtægt.

SituationVores anbefalingBegrundelsen for anbefalingen

Jeres skattepligtige indtægt inkl. pension er mindre end 142.800 kr. om året.

Nej

Jeres indtægt er under grænsen for modregning i folkepensionstillægget. Derfor har det ingen betydning, om du indbetaler til aldersforsikring.

Jeres skattepligtige indtægt inkl. pension er mellem 142.800 kr. og 392.700 kr. om året

Ja

Jeres indtægt betyder, at I modregnes i folkepensionstillægget. Du kan bruge en del af din indbetaling til aldersforsikring og dermed blive modregnet mindre i tillægget.

Jeres skattepligtige indtægt inkl. pension er højere end 392.700 kr. om året.

Måske

Jeres indtægt er så høj, at I ikke får folkepensionstillæg. Aldersforsikring kan betale sig, hvis det bringer jeres pension ned under grænsen for bortfald.

 Beregn om aldersforsikring en fordel for dig

Aldersforsikring udbetales skattefrit som en sum eller hver måned og modregnes ikke i folkepensionen. Du skal selv aktivt vælge den til. Prøv vores beregner og se sammenhængen mellem aldersforsikring og offentlige ydelser.

Skattereglerne - så meget kan du indbetale til aldersforsikring

 • Hvis du har fem år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du indbetale op til 48.000 kr. (2019) om året. 
 • Hvis du har mere end fem år til folkepensionsalderen, kan du indbetale op til 5.200 kr. (2019) om året.

Grænserne for indbetaling til aldersforsikring er et samlet beløb, uanset om du har pensionsordninger med aldersforsikring i andre selskaber. 

Du har ikke fradrag for indbetalinger til aldersforsikring. Derfor skal vi tilbageholde en midlertidig skat på 40 pct., som vi afregner med SKAT. 

Starter du udbetaling af en fradragsberettiget pension som fx livsvarig alderspension eller ratepension, 10 år før din folkepensionsalder eller senere, kan du ikke indbetale mere end 5.200 kr. (2019) efter skat til aldersforsikring. 


Hvad gør du nu?

Du skal aktivt vælge aldersforsikring til. Kontakt os for at indbetale til en aldersforsikring eller få en snak med vores rådgivere om fordele og ulemper for netop dig. 

Højere fradrag for indbetalinger til livsvarig pension og ratepension 

Fra 2018 har du et ekstra fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner på op til 70.000 kr. Det ekstra fradrag er særligt attraktivt, hvis du har mindre end 15 år til folkepensionen.

 • Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen?
  Du har et fradrag på 8 pct. (2018) af din pensionsindbetaling op til 70.000 kr. Beløbet reguleres hvert år og stiger til 12 pct. i 2020.
 • Har du 15 år eller kortere tid til din folkepensionsalder?
  Du har et fradrag på 20 pct. (2018) af din pensionsindbetaling op til 70.000 kr. Beløbet reguleres hvert år og stiger til 32 pct. i 2020.

Indbetalingen til pensionsordningen reducerer din skattepligtige indkomst, mens du sparer op. Du har allerede fået det ekstra fradrag indregnet i din nye forskudsopgørelse, du fik først på sommeren. 


Gør din pension endnu bedre

Udnytter du ikke fradraget fuldt ud, kan du med fordel indbetale mere til din pensionsordning og dermed både få et højere fradrag og gøre din pensionsordning endnu mere attraktiv. Klik her for at indbetale ekstra til din pension.


Du kan altid logge ind på din pension og se dine egne tal eller tage et pensionstjek og dermed vurdere, om du har den pensionsordning, du har behov for. 

Pensionsreform i hovedtræk

Pensionsreformen handler både om pensionsaldre, skattefradrag og ændrede ind- og udbetalingsmuligheder. Her får du et overblik over indholdet:

 • Forhøjet skattefradrag for indbetalinger op til 70.000 kr. årligt til pensioner med ret til fradrag inkl. ATP. 
 • Fem år før folkepensionsalderen kan du sætte op til 46.000 kr. årligt ind på en aldersforsikring.
 • Den maksimale indbetaling nedsættes til 5.100 kr., hvis du har mere end fem år til folkepensionen.
 • Nytegnede pensionsordninger kan tidligst udbetales fra tre år før din folkepensionsalder.
 • Udbetalingsperioden for ratepension udvides til op til 30 år.
 • Det seneste tidspunkt for udbetaling af kapitalpension og aldersforsikring udskydes fra 15 til 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.
 • Grundlaget for beskæftigelsesfradraget udvides, så det også omfatter den del af arbejdsindkomsten, der indbetales til pensioner med ret til fradrag inkl. ATP.

   Dine egne tal

  Log ind på din pensionsordning og få overblik over, hvad du har.  

   Få rådgivning hos os

  Du kan altid kontakte os og få gode råd og vejledning om din pension.