Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar - november 2017

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) var i november på 0,4 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). For årets første elleve måneder som helhed ligger det tilsvarende afkast på 7,8 %.

I november måned fortsatte det globale aktiemarked den opadgående tendens, om end i et lidt langsommere tempo, og samlet tegner der sig således en pæn fremgang på det globale aktiemarked i årets første elleve måneder. Opgjort i lokal valuta har de enkelte aktiemarkeder klaret sig noget blandet i november, hvor aktierne på emerging markets dog stadig ligger i front med et plus på 26,7 % fulgt af det amerikanske aktiemarked, der er steget med 19,8 %, mens de danske og europæiske aktier følger efter med stigninger på hhv. 17,1 % og 13,7 %, og britiske aktier efter et fald i november kun er steget 6,6 % i forhold til årets start formentlig på grund af den fortsatte Brexit-problematik. Renterne har i november fortsat den svagt faldende tendens, og de endte således måneden på et lidt lavere niveau.

Orkanernes hærgen i Caribien og det sydøstlige USA er kommet på afstand og genopbygningen er påbegyndt, ligesom den økonomiske aktivitet i regionen er ved at vende tilbage. Dette har også betydet, at de økonomiske nøgletal igen sender nogle mere let-fortolkelige signaler. Den amerikanske præsidents skatteudspil har nu været behandlet i begge kamre i Kongressen, der hver har vedtaget deres version af en skatteplan, og der forestår nu arbejdet med at finde et kompromis mellem de to forslag. Præsidenten har også fået udnævnt en ny chef for den amerikanske centralbank (Fed), og det blev Jerome Powell, der skal afløse Janet Yellen. Signalerne fra Powell tyder på fortsatte gradvise rentestigninger, om end inflationen stadig ligger forholdsvis lavt i forhold til centralbankens målsætning. Det forventes, at årets sidste møde i Fed her i december resulterer i endnu en rentestigning.

Fra eurozonen og de enkelte lande i zonen er det mere af det samme, idet de stadig er storleverandør af positive økonomiske nøgletal, som signal om, at det fortsætter med at gå fremad godt understøttet af det fortsat lave renteniveau, der følger af den meget lempelige pengepolitik og lave inflation. Den Europæiske Centralbank (ECB) har besluttet at stramme pengepolitikken en smule fra nytår, idet de halverer det månedlige beløb, som de køber Eurozone-obligationer for. Imidlertid er opkøbene også blevet forlænget til at fortsætte i hvert fald indtil september 2018 – og kan forlænges yderligere, således at specielt de sydeuropæiske lande kan få en robust og velfunderet økonomiske vækst, der kan få bugt med den meget store arbejdsløshed i disse lande.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger