Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Præmiefri forsikring

Præmiefri forsikring betyder, at der ikke længere bliver betalt til pensionsordningen. Pensionerne bliver regnet ud fra opsparingen på ordningen.

Præmiefri forsikring betyder, at der ikke længere bliver betalt præmie, det vil sige indbetalt, til din pensionsordning.

Med en præmiefri forsikring bliver dine udbetalinger, fx alderspensionen, beregnet ud fra din pensionsopsparings faktiske størrelse. Det betyder, at dine pensioner og forsikringer bliver sat ned eller bortfalder. Fx er du ikke længere omfattet af gruppeforsikring.

Dine dækninger vil blive mindre, fordi de hidtidige dækninger tager udgangspunkt i, at indbetalingerne fortsætter, til du blev 65 eller 67 år. Jo længere tid, der er, til du går på pension, jo mere vil dækningerne falde.

Kontakt os, hvis du vil ændre din pensionsordning til en præmiefri forsikring (fripolice).

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger