Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Når din ordning bliver til fripolice (præmiefri forsikring)

Fripolice betyder, at der ikke længere bliver betalt til pensionsordningen. Pensionerne bliver regnet ud fra opsparingen på ordningen.

Præmiefri forsikring eller fripolice betyder, at der ikke længere bliver indbetalt til din pensionsordning. Dine pensioner vil derfor blive regnet ud fra den værdi, der er sparet op på pensionsordningen - det betyder at pensionerne sættes ned, da prognosen for dine udbetalinger ikke længere indeholder forventede indbetalinger. 

Du skal være opmærksom på, at når din ordning overgår til at blive en fripolice bortfalder gruppelivsforsikringen. Har du yderligere forsikringsdækninger udover gruppelivsforsikringen, vil disse også bortfalde eller blive nedsat.

Hvis du ikke selv har ændret ordningen til fripolice inden 12 måneder efter præmieophør, bliver den automatisk ændret. I nogle tilfælde sker ændringen tidligere. Det vil fremgår af den digitale besked, du modtager, da indbetalingerne stoppede.

Ønsker du at ændre din pensionsordning til en fripolice tidligere, skal du kontakte os. Det kan være relevant, hvis du har fået en ny pensionsordning og vil undgå dobbeltforsikring.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger