Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Overfør til en ny ordning

Får du et nyt job med en ny pensionsordning, kan du typisk overføre din pensionsordning til det nye pensionsselskab.

Får du job hos en ny arbejdsgiver, som opretter en ny obligatorisk pensionsordning i et andet pensionsselskab, kan du få overført værdien fra din tidligere ordning i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger til din nye ordning. Betingelserne for overførsel findes i jobskifteaftalen.

Jobskifteaftalen er en aftale, der giver dig mulighed for at flytte værdien af en obligatorisk pensionsordning med, når du skifter job og får en ny obligatorisk pensionsordning. De fleste pensionsselskaber og pensionskasser har tilsluttet sig aftalen.

Det er gratis for dig at flytte dit depot fra Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

  • Overførsel inden for jobskifteaftalen
    Dit depot skal flyttes til en lignende pensionsordning inden 3 år efter dit jobskifte for at være omfattet af aftalen. 
  • Overførsel uden for jobskifteaftalen
    Flytter du depotet senere end 3 år efter jobskiftet, flytter du til en anden ordning uden indbetaling, eller flytter du til en privat ordning, er overførslen uden for jobskifteaftalen. 

Ikke alle pensionsordninger kan flyttes. Ønsker du at overføre, skal du kontakte det nye pensionsselskab. Det er generelt det nye pensionsselskab, der rådgiver dig om overførsel.

OBS: overgang til markedsrenteordning

Pensionskassens bestyrelse arbejder hen i mod at en kollektiv overgang til en markedsrenteordning. Det orienterede de om på general forsamlingen i 2017. Ændringen kan betyde, at din pensionsopsparing bliver forøget. Om der kommer en overgang til en markedsrenteordning afklares på generalforsamlingen i 2018.

Overførsel til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Du kan selvfølgelig også overføre pensionsordninger til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, hvis du skifter til et job, hvor din nye pensionsordning er hos os. Når vi modtager dine informationer, kontakter vi dit tidligere pensionsselskab og beder dem overføre værdien til din pensionsordning i os. Kontakt os for at høre mere.

FAQ / Overførsel af din pensionsordning
Hvad koster det at overføre mine andre pensionsordninger til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger?

Du betaler ikke omkostninger for at overføre værdien af din tidligere pension til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, når det er inden for jobskifteaftalen. 

De fleste pensionsselskaber har tilsluttet sig jobskifteaftalen. Aftalen giver dig mulighed for at flytte værdien af en obligatorisk pensionsordning, når du skifter job og får en ny obligatorisk pensionsordning. Overførsel skal normalt ske inden 3 år efter jobskiftet. 

Hvis ordningen har en værdi på højst 50.400 kr. (2018), kan den også overføres senere end 3 år efter jobskiftet. Den gamle ordning skal overføres, mens du betaler til din nye ordning. Overførslen skal ske til en lignende ordning.

Du betaler ikke gebyr, hvis du overfører en pensionsordning til os uden for jobskifteaftalen. Dit tidligere pensionsselskab kan oplyse, om du skal betale omkostninger eller kursværn til dem, når du overfører pengene til os.

Klatpensioner

Er den opsparede værdi under 20.000 kr., skal du ikke betale omkostninger af overførsler under jobskifteaftalen til det afgivende selskab.

Hvad koster det at flytte min pensionsordning fra Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger uden for jobskifteaftalen?

Du betaler ikke gebyr for at overføre din pensionsordning fra Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger uden for jobskifteaftalen, fx senere end tre år efter, at du har skiftet job.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger