Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Udbetaling

Vi trækker afgift til staten, boafgift til skifteretten og eventuel indkomstskat, før vi udbetaler til de efterladte. Som hovedregel udbetaler vi til efterladtes NemKonto. 

Månedlig udbetaling

Du skal betale personlig indkomstskat af månedlige pensioner. 

Engangsbeløb

Når du får udbetalt et engangsbeløb, skal vi som hovedregel fratrække 40 % i afgift til staten og eventuelt boafgift. Nogle udbetalinger kan være afgiftsfri.

Ratepension

Ved død konverterer vi ratepensionen til en engangssum til de efterladte. Der betales 40 % i afgift plus evt. boafgift. Ratepension kan også udbetales løbende, fx til ægtefælle, samlever og børn, hvis den er over en vis størrelse. 

Får du betalt ratepensionen månedligt, kan du senere ændre dit valg, så restbeløbet bliver udbetalt som et engangsbeløb. Dør du selv i løbet af udbetalingsperioden, bliver de resterende rater udbetalt til dine nærmeste pårørende.

Der gælder de samme regler for, hvem der er nærmeste pårørende, som var gældende for forsikrede selv. Du kan få tilsendt en begunstigelseserklæring ved at ringe til os. Læs mere om begunstigelse

Som efterladt er du altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål om udbetalinger fra en pensionsordning hos os.  

Udbetaling
Hvilken konto udbetaler vi til?

Både månedlige pensioner og engangsbeløb bliver udbetalt til din NemKonto, hvis du er over 18 år. Hvis du ønsker, at vi benytter en anden konto, skal du skriftligt oplyse dit kontonummer, registreringsnummer og navnet på pengeinstituttet.

Får du flere månedlige pensioner, så bliver al månedlig pension udbetalt til den samme konto.

Udbetaling til børn under 18 år

Børn under 18 år har ikke altid en bankkonto. Vi skal derfor have oplyst, om dit barn har en konto og hvis ikke, skal der oprettes en konto i barnets navn. Er der tale om en månedlig udbetaling, skal vi også have oplyst, om barnets konto er en NemKonto. Læs mere om umyndige

Bosat i udlandet

Bor du i udlandet og skal have udbetalt månedlig pension, skal du have et dansk CPR-nr. og der skal oprettes en konto i et dansk pengeinstitut.

Hvis du skal have udbetalt et engangsbeløb, skal du oplyse din konto i Danmark. Har du ikke en konto i Danmark, skal vi, udover navn og kontonummer på det udenlandske pengeinstitut, også have oplyst IBAN-nr. og/eller Swift-nr.

Vær opmærksom på, at afdøde kan have modtaget post i sin digitale postkasse på pjdpension.dk

Kreditorbeskyttelse af udbetaling fra pensionsordningen og/eller gruppelivsforsikringen

Udbetalingerne er som udgangspunkt ikke beskyttet mod de kreditorer, som du eventuelt har. En sådan beskyttelse kan muligvis opnås ved indsættelse på en bankkonto, der er oprettet til formålet, og som holdes adskilt fra din øvrige økonomi. Din NemKonto er ikke kreditorbeskyttet.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger