Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Helbredserklæring B

Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning. Du skal ikke oplyse om undersøgelser, der kan belyse dine arveanlæg og deraf følgende risiko for fremtidige sygdomme eller oplyse om familiemedlemmers nuværende eller tidligere helbredstilstand. 

Du skal vide, at hvis svarene ikke er fuldt sandfærdige, eller fortielse har fundet sted, kan forsikringen ifølge forsikringsaftaleloven nedsættes eller ophæves.

Personlige oplysninger


1. Oplysninger om din læge


2. Oplysninger om lidelse(r)

       


3. Spørgsmål om arbejdsudygtighed, behandling hos læger osv.


4. Spørgsmål om lægemiddel


5. Spørgsmål om dit helbred og arbejde


Samtykke

Jeg giver med min underskrift samtykke til, at Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Sampension Administrationsselskab A/S (herefter kaldet ”Forsikringsadministrationsfællesskabet”) i forbindelse med min ansøgning om tegning eller ændring af forsikring må indhente, anvende og videregive de oplysninger, som er nødvendige for selskabets vurdering af min ansøgning, og at Forsikringsadministrationsfællesskabet i den forbindelse må videregive oplysninger til identifikation af mig og min forsikringssag til dem, som selskabet indhenter de relevante oplysninger fra. Selskabet præciserer over for den, som der indhentes oplysninger fra, hvilke oplysninger der er relevante.

Hvem kan der indhentes oplysninger fra?

Forsikringsadministrationsfællesskabet kan med dette samtykke indhente relevante oplysninger fra følgende aktører, som jeg har været eller er i kontakt med i nedenstående periode:

 • Min nuværende og tidligere læge.
 • Offentlige og private sygehuse samt laboratorier, ambulatorier og klinikker.
 • Speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer.
 • Videncenter for Helbred & Forsikring.
 • Øvrige aktører, som jeg har oplyst Forsikringsadministrationsfællesskabet om i forbindelse med min ansøgning om tegning eller ændring af forsikring.

De nævnte aktører kan med dette samtykke videregive de relevante oplysninger til Forsikringsadministrationsfællesskabet.

Hvem kan de indhentede oplysninger videregives til?

Forsikringsadministrationsfællesskabet kan med dette samtykke videregive de indhentede oplysninger til følgende aktører, som hjælper Forsikringsadministrationsfællesskabet med vurderingen af min ansøgning:

 • Mine oplysninger videregives ikke til andre uden min tilladelse.

Hvilke typer af oplysninger kan behandles?

Samtykket omfatter indhentning, anvendelse og videregivelse af følgende kategorier af oplysninger:

 • Helbredsoplysninger, herunder sygdomsoplysninger og oplysninger om kontakter til sundhedsvæsenet.
 • Oplysninger om sociale og økonomiske forhold. 

  Samtykket omfatter ikke oplysninger om:
 • Andre personers, f.eks. slægtninges, aktuelle eller tidligere helbredstilstand.
 • Resultatet af gentests, som er udført for at belyse den forsikringssøgendes fremtidige risiko for at få nogle bestemte sygdomme (prædiktive genetiske tests).
 • Deltagelse i samt resultatet af forebyggende undersøgelser. Dog må der oplyses om resultatet af sådanne undersøgelser, hvis disse viser aktuelle tegn på sygdom, eller disse vedrører sygdomme, som forsikringssøgende tidligere har haft, eller som allerede er i udbrud.

For hvilken tidsperiode kan der indhentes oplysninger? 

Samtykket omfatter oplysninger for en periode på ti år forud for tidspunktet for min underskrift af dette samtykke og frem til det tidspunkt, hvor Forsikringsadministrationsfællesskabet har taget stilling til min ansøgning om tegning eller ændring af forsikring.

Hvis oplysningerne for denne periode giver grundlag for det, kan Forsikringsadministrationsfællesskabet med en konkret begrundelse også indhente oplysninger, som ligger forud for denne periode.

Tidsbegrænsning, underretning mv.

Samtykket gælder for et år. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage og få berigtiget eller slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. De, der involveres i min sag, informeres om mit samtykke.

Jeg får besked hver gang Forsikringsadministrationsfællesskabet indhenter oplysninger. Jeg bliver informeret om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes og videregives, og for hvilken periode, samt hvem oplysningerne indhentes fra og videregives til.


Felter med   skal udfyldes

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger