Mere end hver femte af de danskere, der er gået på pension, udfører frivilligt arbejde, og de fleste af dem er dreven af lysten til at gøre noget godt for samfundet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension.

Næsten tre fjerdedele af de ældre, der har involveret sig i frivilligt arbejde, begrunder det med, at de gerne vil bidrage til fællesskabet, og et stort flertal siger, at de ønsker at hjælpe andre mennesker. Epinion konkluderer ud fra undersøgelsens resultater, at de ældre bliver motiveret til at arbejde frivilligt, fordi de ønsker at have et formål med tilværelsen. De er drevet af en social ansvarlighed og et dybfølt ønske om at være om samfundets sammenhængskraft.

Det spiller også en rolle for de ældre, at de via det frivillige arbejde kan indgå i sociale fællesskaber og have mulighed for at møde nye mennesker.

Ifølge undersøgelsen er der i øvrigt dobbelt så mange mandlige som kvindelige pensionister, som arbejder frivilligt.