Sampension har kortlagt seniorernes holdninger til arbejdsliv, fritid og livsstil. De fleste har planlagt deres tilværelse og holder sig godt i gang

Langt de fleste af de danskere, der nærmer sig pensionsalderen, eller som er blevet pensionister, har en klar ide om, hvad de skal bruge tiden til. Og de fleste glæder sig over, at de nu endelig har tid til at gøre og opleve de ting, de har lyst til.

Det fremgår af en omfattende befolkningsundersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har foretaget for Sampension.

Næsten tre fjerdedele af alle pensionister har planlagt, hvordan deres tid skal anvendes, når de forlader arbejdsmarkedet, og to tredjedele glæder sig. Begejstringen er dog ikke lige stor over hele linjen.

Der findes nemlig også en gruppe, som ikke er frivilligt på pension. Det kan være ældre, som måske er blevet afskediget, eller som er ramt af sygdom. Når man spørger den gruppe, har de ikke i samme omfang planlagt pensionisttilværelsen, og ikke overraskende er glæden er mere behersket her.

Selvom folk generelt er glade for at gå på pension, er der alligevel mange, som til tider ogs savner deres arbejde, viser undersøgelsen. Spørger man eksempelvis mennesker, der er gået på pension, før de fyldte 65 år, siger næsten fire ud af ti, at de til tider savner deres arbejde. Det er især fællesskabet fra arbejdspladsen og de udfordringer, som arbejdet gav, der bliver anført som de to vigtigste årsager.

Ret til tidlig tilbagetrækning
Hen over sommeren 2018 har pensionsalderen været sat til debat i en række medier og blandt politikere. Uden sammenhæng med den debat i øvrigt, har Epinion spurgt danskerne, hvilke befolkningsgrupper de synes, der skal sikre mulighed for at gå tidligt på pension. Svarene er markante. Således mener 83 procent af de adspurgte, at fysisk nedslidte personer bør sikres retten til at forlade arbejdsmarkedet i en tidlig alder. Når det gælder syge, mener 69 procent, at de skal have lov til at trække sig tidligere tilbage. I øvrigt mener 57 procent af undersøgelsens deltagere, at personer med hårdt fysisk arbejde også skal have den ret, også selvom de har et godt helbred.

Mange vil arbejde videre – færre gør det
Der er ingen tvivl om, at arbejdets karakter, om det er fysisk hårdt eller stressende, og folks helbred har indflydelse på, hvornår de enkelte ønsker at gå på pension. Epinion har i den sammenhæng spurgt personer under 65 år om, hvad de har tænkt sig at gøre, når de rammer pensionsalderen. Her siger mere end hver tredje, at de gerne vil arbejde i en fuldtidsstilling med løn, blandt andet fordi de har brug for den faglige udfordring og det sociale fællesskab, de får på deres arbejdsplads.

Sådan kommer det imidlertid ikke altid til at gå. Epinion har nemlig også spurgt folk, hvad de har beskæftiget sig med siden de fyldte 65 år. Her svarer kun 14 procent, at de har arbejdet i en fuldtidsstilling med løn. Forklaringerne på forskellen fremgår ikke af undersøgelsen, men de kan være mange. Eksempelvis at folk har ombestemt sig, at de er blevet syge, eller at de ikke har kunnet få et job.

Når de gælder fysisk aktivitet, regner hver fjerde under 65 år i øvrigt med at øge deres fysiske udfoldelser, når de fylder 65. Det holder åbenbart stik, efter som 22 procent over 65 år siger, at de er mere fysisk aktive end før.