Ældre er den befolkningsgruppe, der har haft størst fremgang i rådighedsbeløbet,
og på gældsposten står der et stort rundt 0.

Pensionister har fået mere at lege med de senere år, hvor blandt andet rådighedsbeløbet er steget mere end befolkningens som helhed.

Sampensions gennemsnitspensionist har et rådighedsbeløb på 10.000 kroner om
måneden, en indkomst efter skat på 12.000 kroner, en formue på 280.000 kroner og ingen gæld.

Alder: 70 år
Gift
Tidligere offentlig ansat
Formue: 280.000 kr.
Faste udgifter: 8.000 kr.
Rådighedsbeløb: 10.000 kr.
Feriebudget sidste år: 13.000 kr.
 
Indkomst efter skat: 12.000 kr.
Indkomst efter skat før
pensionering: 17.000 kr.
 
 
Gæld: Ingen

Boliglån: 250.000 kr.
Friværdig: 750.000 kr.

Siden årtusindeskiftet er ældregenerationen halet stærkt ind på de erhvervsaktive. Ifølge Danmarks Statistik voksede rådighedsbeløbet for en person mellem 65 og 74 år med 73 procent i årene 2000 til 2008. Til sammenligning voksede det kun 42 procent for de 15 til 64-årige.

-Ældrechecken har givet de fattigste et økonomisk løft, og blandt de mere velstående ældre er det især udbetalingerne fra private pensioner og de lavere renter for boligejerne, der har givet højere disponibel indkomst, siger Jarl Quitzau, specialkonsulent hos Danmarks Statistik.

Som pensionist skal man nu stadig vænne sig til, at der er mindre at gøre med, end da man mødte på arbejde hver dag.

Rådighedsbeløb efter faste udgifter


Bonusinfo 
De ti procent bedst bemidlede danske pensionister har en indkomst pr. måned på over 25.400 kroner (2014). En stigning siden 2000 på godt 28 procent.

Kilde: Danmarks Statistik