Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Nyheder

04. marts 2019
2018 var på mange måder præget af økonomisk usikkerhed og blev året, hvor tempoet i den økonomiske vækst tog af. På gennemsnitsrente fik Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger et afkast, der landede på -2,3 pct. Trods dette opnåede pensionskassens medlemmer en depotrente på 3,5 pct. i 2018. Det negative afkast i 2018 betyder, at depotrenten for 2019 er fastsat til 2,6 pct.
01. marts 2019
Sampension har tilsluttet sig Climate Action 100+, et globalt investor-initiativ, der skal sikre, at verdens største udledere af drivhusgasser griber til handling for at begrænse klimaforandringerne.
15. februar 2019
Indbetalingerne til selskaberne i Sampension-fællesskabet udviste en ganske pæn vækst i 2018 med en samlet fremgang på 5,4 pct. til 10,0 mia. kr.
18. januar 2019
Hvis du er kunde i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger forrentes din pensionsordning med en depotrente, som i år lander på 2,6 pct. før skat mod 3,5 pct. sidste år.
26. november 2018
Ved årsskiftet bliver pensionsprognoserne ændret. Det kan betyde en lavere pensionsudbetaling for mange danskere, herunder også medlemmer hos Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger
22. november 2018
Vi lever længere og lysten til at være i kontakt med mennesker og være en del af et fællesskab er afgørende, når man rammer pensionsalderen.
19. november 2018
Sampension er medunderskriver på en kraftig opfordring til de forestående topmøder G20 og klimatopmødet i Polen om godt 14 dage.
09. november 2018
Danskernes levealder bliver ved med at stige. Derfor indregner vi fra årsskiftet en længere levetid i din alderspension.
11. oktober 2018
Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) har valgt Sampension som ny leverandør af deres arbejdsmarkedspension for 1.500 konstabler og korporaler pr. 1. januar 2019.
02. oktober 2018
Ingeniørpensionskassen ISP har i dag indgået en administrationsaftale med en ny samarbejdspartner, Sampension.