Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Revisionsudvalg

I overensstemmelse med kravene i revisionsloven om revisionsudvalg i virksomheder af interesse for offentligheden har bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) nedsat et særskilt revisionsudvalg.

Revisionsudvalget består af tre medlemmer af bestyrelsen:

  • Søren Kaare-Andersen – formand for revisionsudvalget
  • Henning Otte Hansen  (næstformand)
  • Johannes Elbæk (bestyrelsesmedlem)

Mindst et medlem af bestyrelsen skal i henhold til reglerne om revisionsudvalg være uafhængig af PJD og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision.

Bestyrelsen vurderer, at Søren Kaare-Andersen opfylder kravene om uafhængighed og kvalifikationer i henhold til reglerne om revisionsudvalg.

Revisionsudvalget har ikke en selvstændig beslutningskompetence og er alene et forberedende udvalg, der gennemgår og overvåger en række områder nærmere. Udvalget er således med til at forberede og kvalificere de sager, som den samlede bestyrelse skal behandle. Revisionsudvalget skal dog godkende den generalforsamlingsvalgte revisors assistance- og rådgivningsydelser. 

Revisionsudvalget afholder mindst fire møder årligt og udarbejder en årsplan for sit arbejde, som godkendes af bestyrelsen. I overensstemmelse med lovgivningen har revisionsudvalget til opgave at overvåge og vurdere, om regnskabsaflæggelse, interne kontrolsystemer, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde, overvåge og kontrollere revisors uafhængighed og anbefale valg eller genvalg af revisor samt gennemgå og vurdere rapporteringer vedrørende operationelle risici og hændelser.

Revisionsudvalget orienterer løbende den samlede bestyrelse, så det sikres, at bestyrelsen modtager den nødvendige information om sager, der skal behandles i bestyrelsen.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger