Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Erik Bisgaard Madsen

 

 

Erik Bisgaard Madsen

Fødselsår: 1955

Kompetencer og mærkesager

Jeg vil arbejde for at varetage medlemmernes interesser og sikre dem den bedst mulige pension. Herunder via fokus på:

  • Højst muligt langsigtet afkast inden for en passende risiko og en ansvarlig investeringspolitik
  • Tidssvarende produkter og medlemsorienterede servicetilbud
  • God dialog med medlemmerne

Jeg har i en årrække været formand for PJD’s bestyrelse. Desuden har jeg bestyrelseserfaring fra andre ledelseshverv. Jeg har den tilstrækkelige viden, erfaring og de faglige kompetencer til at udøve hvervet som bestyrelsesmedlem i en pensionskasse og til aktivt at indgå i ledelsen af den. Min profil passer til det udgangspunkt, der er i pensionskassens forretningsmodel og risikoprofil. Som nuværende bestyrelsesmedlem opfylder jeg Finanstilsynets og den finansielle lovgivnings krav til egnethed og hæderlighed (fit & proper). Min baggrund er uddannelse som dyrlæge, PhD og merkonom i finansiering.

Blandt vigtige resultater for pensionskassen i de senere år kan jeg nævne:

  • Højt afkast (i alt 31,8% de seneste 5 år)
  • Lave administrationsomkostninger (560 kr. pr. medlem, en halvering ift. 2016)
  • Lave investeringsomkostninger (PJD ligger blandt de laveste i branchen)
  • Ansvarlighed i investeringer, bl.a. via målrettet ESG arbejde
  • God dialog med medlemmerne, og optimal brug af de digitale muligheder
  • Årlig evaluering af bl.a. bestyrelseskompetencer og -samarbejde, samt tilført nye kompetencer til bestyrelsen via to sagkyndige medlemmer og sikret løbende pensionskassefaglig kompetenceløft

CV

2012-Prodekan v/Københavns Universitet, SCIENCE
2010-12Prodekan v/Københavns Universitet, LIFE
1995-2010Direktør v/Landbrug & Fødevarer


Øvrige ledelseshverv

Formand for bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD)
Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S
Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse og PJD
Formand for bestyrelsen i Københavns Universitets Boligfond
Næstformand for bestyrelsen i Danish Food Cluster
Medlem af bestyrelsen i Mejeribrugets Forskningsfond
Medlem af bestyrelsen i Hallegaard Slagtehus ApSKontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger