Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Bestyrelsesvalg  i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger er afgjort

Genvalg til bestyrelsen

På generalforsamlingen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) den 8. april stillede tre kandidater op til de to ledige bestyrelsesmandater. Derfor blev valget i henhold til bestyrelsens vedtægter sendt til urafstemning i perioden 1– 19. maj 2019 blandt alle medlemmer.

Valget stod mellem Erik Bisgaard Madsen og Johannes Elbæk, der begge var indstillet af bestyrelsen, samt Lars M. Petersen, der var indstillet af medlemmerne af pensionskassen. Nu er de i alt 1748 stemmer gjort op. De fordeler sig således:

  • 748 stemmer på Erik Bisgaard Madsen
  • 505 stemmer på Johannes Elbæk
  • 495 stemmer på Lars M. Petersen

Det betyder, at Erik Bisgaard Madsen og Johannes Elbæk er genvalgt til bestyrelsen for PJD.

Kandidaterne

Der var tre kandidater, som stillede op til de to bestyrelsesposter:

Krav til bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har nedsat et nomineringsudvalg. Nomineringsudvalget har lavet en beskrivelse af kompetencekravene for bestyrelsesmedlemmer i pensionskassen.

Du kan læse beskrivelsen her

Generalforsamling 2019

Vil du vide mere om generalforsamling 2019, kan du se referat, indkaldelse mm her.

Du kan se pensionskassens nuværende bestyrelse her.

*Har du modtaget brev med posten om valget, har du mulighed for at sende din stemme pr. brev.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger