Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Generalforsamling 2014

Dette års generalforsamling bliver afholdt 28. april 2014 i København. Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og adressen er Radisson Blu Falconer, Falkoner alle 9, 2000 Frederiksberg.

Fik du ikke tilmeldt dig online, kan du fortsat møde op på generalforsamlingen, men du får ikke tilsendt materiale i forvejen.

Før generalforsamlingen

Formalia
Annonce i Jord & Viden (pdf)
Forretningsorden
Fuldmagtsblanket (pdf)
Invitation med dagsorden (pdf)
Regler & Paragraffer (pdf)

Relevante dokumenter
Rapport om ansvarlige investeringer 2013 (pdf) 
Årsrapport 2013 (pdf) (sendes til alle, der melder sig til generalforsamlingen)

Under bestyrelsens beretning vil formand Erik Bisgaard Madsen kort redegøre for pensionskassens holdning til Stranded Assets i relation til debatten i medierne om fossile brændstoffer. Du kan her læse bestyrelsens redegørelser:

Stranded Assets – kort redegørelse (pdf)
Stranded Assets – lang redegørelse (pdf)

Efter generalforsamlingen

Præsentation fra generalforsamlingen 2014
Referat af generalforsamlingen 2014

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger