Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af ni medlemmer: Fem er valgt af og blandt medlemmerne, et er udpeget af JA, et er udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO), og to er valgt på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
Erik Bisgaard

Erik Bisgaard Madsen, formand

Cand.med.vet., ph.d., merkonom, medlemsvalgt, prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Andre tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S, Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, Formand for bestyrelsen i Københavns Universitets Boligfond, Næstformand for bestyrelsen i Danish Food Cluster, Medlem af bestyrelsen i Mejeribrugets Forskningsfond, Medlem af bestyrelsen i Hallegaard Slagtehus ApS.

Johannes Elbæk

Johannes Elbæk, næstformand

Cand.agro., HD(R), medlemsvalgt og næstformand. Andre tillidshverv: Medlem af PJD's revisionsudvalg.

Henning Otte Hansen

Henning Otte Hansen

Ph.d., cand. agro. & merc., HD (udenrigshandel), medlemsvalgt. Seniorrådgiver i Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. Andre tillidshverv: Vicepræsident i Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. Medlem af bestyrelsen for "Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens mindefond". Bestyrelsesformand i selskabet DisposalCollectionCare IVS.

Bestyrelsesmedlem Louise Bundgaard

Louise Bundgaard

Cand.med.vet., ph.d., udpeget af ADO. Postdoc i klinisk biomedicin ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin på Københavns Universitet. Andre tillidshverv: Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, Bestyrelsesmedlem i DDD’s hovedbestyrelse, næstformand i Faggruppe Biomedicin i DDD.

Kirsten Holst

Kirsten Holst

Cand.agro., HD i organisation, medlemsvalgt, afdelingschef ved SEGES for Økologi Innovation. Andre tillidshverv: Sidder i ICROFS Programkomite, særlig sagkyndig medlem af Det Økologiske Fødevareråd.

Hans-Henrik Joergensen

Hans-Henrik Jørgensen

Cand.agro., udpeget af JA, chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer. Andre tillidshverv: Formand i bestyrelsen for JA's repræsentantskab, medlem af Godthaab Sogns menighedsråd.

Ilse Ankjær Rasmussen

Ilse Ankjær Rasmussen

Akademisk medarbejder v/ International Centre for Research in Organic Food Systems – ICROFS (Aarhus Universitet), medlemsvalgt.

Søren Kaare-Andersen

Søren Kaare-Andersen

Cand.polit, medlemsvalgt, direktør for Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben. Andre tillidshverv: Formand for PJD’s revisionsudvalg, medlem af bestyrelsen i Volt A/S, Fonden for Socialt Ansvar, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, Chairman Bikuben Foundation New York Inc. og næstformand i Enkotec A/S og Fonden Roskilde Festival.

Anders Larsen

Anders Larsen

Cand.oecon., MBA enkeltfag, HD i Finansiering & Regnskab, medlemsvalgt, partner, Origination & Distribution, Whitecroft Capital Management, UK & DK. Andre tillidshverv: Medlem af PJD’s revisionsudvalg.

  

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger