Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Rapport om solvens og finansiel situation

I følge solvens II-forordningen skal pensionskassen offentliggøre en rapport om forhold af betydning for solvens og den finansielle situation.

Som led i implementeringen af nye regler vedtaget i EU skal Pensionskassen fra og med 2016 hvert år offentliggøre en rapport, der mere indgående redegør for forhold af væsentlig betydning for solvensen og den finansielle situation, end det er tilfældet i pensionskassens årsrapporter.

Rapportens indhold og opbygning er fastlagt i Solvens II-forordningen, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016, og består af følgende fem kapitler:

  1. Virksomhed og resultater
  2. Ledelsessystem
  3. Risikoprofil
  4. Værdiansættelse til solvensformål
  5. Kapitalforvaltning (styring af kapitalgrundlag og kapitalkrav)


Læs SFCR-rapporten her

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger