Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Rapport om solvens og finansiel situation

I følge EU's Solvens II-forordning skal pensionskassen offentliggøre en rapport om forhold af betydning for solvens og den finansielle situation.  

Pensionskassen skal hvert år offentliggøre en solvens-rapport (SFCR-rapport), der mere indgående redegør for forhold af væsentlig betydning for solvensen og den finansielle situation, end det er tilfældet i pensionskassens årsrapporter.

Rapportens indhold og opbygning er fastlagt i Solvens II-forordningen, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016, og består af følgende fem kapitler:

  1. Virksomhed og resultater
  2. Ledelsessystem
  3. Risikoprofil
  4. Værdiansættelse til solvensformål
  5. Kapitalforvaltning (styring af kapitalgrundlag og kapitalkrav)


Læs SFCR-rapporterne

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger