Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Investeringspolitik på våbenområdet

En del af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger ansvarsbevidste investeringspolitik omhandler våben. Vi investerer ikke i virksomheder:

  • der producerer anti-personnel miner eller komponenter hertil (i over­ensstemmelse med Ottawa traktaten)
  • der på nogen måde er involveret i udvikling og spredning af masse­ødelæggelsesvåben (kerne-, biologiske og kemiske våben).

Retningslinjer

Anti-personel miner rammer helt vilkårligt og går hårdt ud over civilbe­folkningen i de berørte områder. I overensstemmelse med FN’s såkaldte ’Mine Ban Convention’ (Ottawa, den 3.-4. december 1997, underskrevet af Danmark og ratificeret den 8. juni 1998. Tiltrådt af i alt 147 lande verden over), ønsker Sampension ikke at investere i virksomheder, der producerer anti-personel miner eller komponenter dertil.

I overensstemmelse med FN’s Konventioner om masseødelæggelses­vå­ben

  • Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (trådt i kraft i 1970)
  • Biological Weapons Convention (trådt i kraft i 1975)
  • Chemical Weapons Convention (trådt i kraft i 1997)

ønsker Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger ikke at investere i selskaber, der forsker i, produce­rer, leverer dele til, transporterer eller på anden vis fremmer udvikling og spredning af biologiske, kemiske eller nukleare våben.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger