Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

FOKUS 2017

Multinationale selskaber og skat

Sampension tog et nyt skridt på skatteområdet i 2017 for at få multinationale selskaber til at følge OECD’s retningslinjer og oplyse detaljeret om deres skatteforhold.

Som investor er det vigtigt for Sampension, at selskaber betaler den skat, som de skal. Derfor formulerede Sampension allerede i 2014 nogle krav til selskabers skatteadfærd som en del af den ansvarlige investeringspolitik. Det betød, at selskaberne ikke bare skal overholde gældende skatteregler, men også en klar intention bag skattelovgivningen.

Sampension tog et nyt skridt på skatteområdet i 2017 for at få multinationale selskaber til at følge OECD’s retningslinjer og oplyse detaljeret om deres skatteforhold. Dermed gjorde Sampension skattetransparens til et selvstændigt tema i arbejdet med ansvarlige investeringer og dermed udvide den systematiske screening om skatteforhold til også at omfatte oplysningsforpligtelsen.

Baggrunden var bl.a. en rapport fra Vigeo Eiris, som viste, at kun 2,5 % af de multinationale selskaber følger OECD’s retningslinjer og oplyser detaljeret om deres skatteforhold.

Ingen investeringer i stater på EU’s sortliste over skattely

For internationale investorer er skat et både vigtigt og indviklet emne. Sampensions politik er dog meget klar, nemlig at Sampension ikke medvirker til konstruktioner, der har til formål at undgå beskatning, der rettelig skal ske, hvor den økonomiske aktivitet er, eller i Danmark.

Sampension har investeret knap 17 mia. kr. i unoterede kapitalandele igennem internationale kapitalfonde og andre fonde.

Nogle af disse fonde er placeret i stater og territorier, der har lovgivning, som sikrer, at bestemte selskaber og fonde ikke beskattes eller kun beskattes meget begrænset. Staterne er valgt af disse forvaltere, som samler globale investorer via fonde for at investere i unoterede selskaber og infrastruktur verden over, med henblik på at undgå at der sker urimelig, utilsigtet eller uretmæssigbeskatning i andre lande end, hvor den økonomiske aktivitet foregår, eller hvor den endelige investor er hjemmehørende.

Sampension investerer ikke i selskaber eller fonde hjemmehørende i stater eller territorier, der på investeringstidspunktet er på EU’s sortliste over skattely.

Målt på markedsværdi ligger godt halvdelen af Sampensions internationale fondsinvesteringer i stater i USA, der har sådan relevant lovgivning. Der udover udgør Cayman Islands og Guernsey samlet set 20 %.

Sampensions politik: Skattetransparens

Børsnoterede selskaber skal sikre gennemsigtighed og et højt informationsniveau omkring egne skatteforhold for både myndigheder og offentligheden for dermed at understøtte en korrekt vurdering af relevante skattemæssige forhold. 

Selskaberne skal sikre, at de både forholder sig til, hvad der er lovligt, og til intentionen bag den gældende regulering. Skat skal håndteres balanceret, forstået således, at skattebetalinger skal minimeres i det lovlige omfang, men således, at konstruktioner til nedbringelse af skattebetalinger i klar modstrid med lovgivers intentioner ikke anvendes.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger