Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Guld til grøn fødeafdeling på Slagelse Sygehus

Sampension har fået en ’Guld certificering’ fra Green Building Council Denmark for OPP-sygehus-opførslen i Slagelse. Slagelse Sygehus’ nye fødeafdeling, børne- og ungeafdeling samt tre etager til medicinske patienter er blevet opført i løbet af de seneste par år og afleveret til Region Sjælland 1. februar 2018.

Byggeriet er vurderet på en række parametre – blandt andet miljø- og social kvalitet – og har opnået en ’Guld certificering’ fra Green Building Council Denmark. Byggeriet har fået foretaget en livscyklusvurdering i forhold til miljøpåvirkninger og primærenergi, og drikkevandsforbrug og spildevandsudledning.

OPP-sygehus indviet i april 2017

Energiforbedringer i investeringsejendomme

En del af Sampensions ejendomsinvesteringer har i mange år været i ejendomme omfattet af omkostningsbestemt leje. En del af strategien i disse investeringer er at totalmodernisere lejemålene i henhold til boligreguleringsloven, hvilket giver mulighed for lejefastsættelse efter det lejedes værdi.

For at kunne opkræve den optimale leje er det lovreguleret, at en ejendom som minimum skal ligge i en energiklasse D eller bedre. Der foreligger derfor energimærker på samtlige af Sampensions investeringsejendomme samt kortlægning af deres energiklasse med indikationer af, hvad der skal til for at løfte ejendommens energiklassificering yderligere. Alle Sampensions ejendomme ligger i en energiklasse D eller bedre.

Case: Borgmestergården – Sampensions flerbrugerejendom i Københavns Sydhavn

Borgmestergården er en tidligere domicilejendom, som er omdannet til et flerbrugerhus. I den forbindelse er der udført energimæssige tiltag ved blandt andet at udskifte dele af belysningen til LED samt udskifte ventilationsanlægget for at opnå forbedret indeklima samt energibesparelser.

Udskiftningen af belysningsarmaturer fra alm. lysstofrør til LED giver en besparelse på 10 W/m2. I forhold til et årligt forbrug på 3.000 timer giver det en årlig besparelse på 24.000 kWh. Ydermere er der installeret en dagslysstyring, der løbende justerer lysstyrken i forhold til dagslyset. Dette giver en yderligere estimeret besparelse på 10.000 kWh. Samlet opnår lejer en estimeret besparelse på 34.000 kWh/år

Ventilationsanlægget er udskiftet til et nyt med større kapacitet, som sikrer et bedre indeklima via større luftskifte i lejemålene uden højere energiforbrug. Yderligere giver den installerede behovsstyring et mindre spild, når anlægget løbende justerer luftskiftet i forhold til, hvad der er nødvendigt på de enkelte etager.

 

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger