Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Dialog med medlemmer

Sampension har jævnligt kontakt med kunder og medlemmer om konkrete investeringer, og hvordan Sampension i praksis udviser ansvarlighed investeringsmæssigt. Typisk sker dialogen på baggrund af generel presseomtale af pensionsvirksomhedernes investeringer eller konkrete emner, som fører til, at enkeltpersoner spørger til Sampensions holdning eller investeringer. 

Det er for Sampension af stor betydning at investere på en måde, som medlemmer og kunder generelt opfatter som i overensstemmelse med egne værdier og interesser. Derfor gennemførte Sampension i 2017 en større undersøgelse af holdninger til ansvarlige investeringer blandt danskerne generelt og mere specifikt hos kunder i Sampension Liv og medlemmerne hos Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Undersøgelsen viser blandt andet

  • 85 % af deltagerne har tillid til, at deres pensionsopsparing investeres i overensstemmelse med deres egne værdier og kun 4 % har selv undersøgt, om der er overensstemmelse.
  • 69 % af deltagerne siger, at deres tilfredshed med Sampension påvirkes af, at de oplever Sampensions investeringer som etisk korrekte. I befolkningen generelt er denne andel ved vurdering af deres egen pensionsordning blot 49 %.

Kontroversielle emner

Sampension har undersøgt holdningerne hos kunder og medlemmer til, hvilke emner der er vigtige at adressere, når Sampension investerer. Resultatet viser, at kunder og medlemmer i Sampension i høj grad ranglister de kontroversielle emner ens, men det betyder mere for Sampensions kunder og medlemmer at forholde sig kritisk til investeringer indenfor bestemte emner end hos befolkningen generelt.

Modviljen til fælles investeringer er størst i forbindelse med investeringer i virksomheder, der ikke overholder arbejdstagerrettigheder, dernæst kommer produktion, der skader miljøet, og virksomheder, der overtræder internationale sanktioner.

  • Arbejdstagerrettigheder – 75 % svarer, at de i meget høj eller høj grad ville modsætte sig disse investeringer, hvis de havde valget. Samme tal er 55 % i befolkningsundersøgelsen.
  • Miljøskadelig produktion – 72 % ville modsætte sig sådanne investeringer mod 53% i befolkningen
  • Internationale sanktioner – 72 % ville modsætte sig sådanne investeringer mod 50 % i befolkningen
  • Våbenproduktion – 63 % ville modsætte sådanne investeringer mod 48 % i befolkningen
  • Tobak – 47 % ville modsætte sådanne investeringer. Det er flere end hos befolkningen generelt, hvor 33 % svarer, at de ville modsætte sig sådanne investeringer i høj eller meget høj grad
  • Alkohol – 20 % ville modsætte sådanne investeringer
  • Sukkerholdige fødevarer – 19 % ville modsætte sådanne investeringer.

Holdninger hos kunder og medlemmer i administrationsfællesskabet

Omstridte emner

Sampension Liv

Arkitekternes Pensionskasse

Pensionskassen for Jordbrugs-akademikere & Dyrlæger

Befolkningen generelt

Arbejdstagerrettigheder

74%

86%

73%

55%

Miljøskadelig produktion

71%

87%

69%

53%

Internationale sanktioner

70%

91%

83%

50%

Våbenproduktion

62%

80%

66%

48%

Tobak

45%

67%

62%

33%

Alkohol

20%

30%

21%

n.a.

Sukkerholdige fødevarer

18%

34%

22%

n.a.

Procentsatsen angiver andelen der i meget høj grad og høj grad ville modsætte sig investeringen.

Kilde: Epinion, kundeundersøgelse om ansvarlige investeringer, december 2017

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers politik for ansvarlige investeringer.

Skriv til os om ansvarlige investeringer

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger