Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Ansvarlige investeringer

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger investerer med udgangspunkt i en ansvarlig investeringspolitik, der omhandler sociale og miljømæssige forhold samt våben. Politikken indeholder også principper for screening af statsobligationer. 

Formål

Udgangspunktet for at implementere en ansvarlig investeringspolitik er en forventning om, at virksomheder, der agerer socialt og miljø­mæssigt an­svarligt, mindsker den forretningsmæssige risiko og derigennem øger sandsynligheden for en bedre indtjening. Eksempel­vis kan virk­somheder med et dårligt omdømme få svært ved at tiltrække og fastholde den ønskede ar­bejds­kraft, ligesom forbrugere i flere tilfælde har boy­kot­tet virksomhe­der, der udnytter børnearbejdskraft eller forure­ner omgivelserne.

Hertil kommer, at en investor kan søge at påvirke virksom­he­dernes ad­færd på det sociale og miljømæssige område ved at indføre en ansvars­bevidst investeringspolitik.

Det skal bemærkes, at det ikke er dokumenteret, at investeringer i an­svarlige virksomheder på langt sigt giver et bedre eller et dårligere afkast end investeringer i andre virksomheder.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers ansvarsbevidste investeringspolitik omhandler alene ejer­andele. Der foretages herudover landsscreeninger ved investering i statsobligationer.

Redegørelse for "Anbefalinger om aktivt ejerskab 2017" (PDF)

Medlemskaber

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger er medlem af en række organisationer, der på hver sin måde ønsker at fremme ansvarsbevidst investering:

  • Den FN-støttede organisation PRI (Principles of Responsible Investments)
  • PJD bakker op om IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change).
  • PJD er tilsluttet CDP – Carbon Disclosure Project, som er en uafhængig, international non-profit organisation, der arbejder for åbenhed og dialog omkring virksomheders klimastrategier og udledning af CO2.
  • Danish Social Investment Forum (DANSIF), som er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med Socially Responsible Investments (SRI) i Danmark.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger