Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

   

Ansvarlige investeringer

"Ansvarlighed i investeringerne er forudsætningen for at kunne skabe et langsigtet højt afkast, som er det grundlæggende formål, når vi investerer." Hasse Jørgensen, administrerende direktør i Sampension

I Sampension vil vi skabe værdi på ansvarlig vis. Derfor ønsker vi som investor at gøre vores indflydelse gældende via et aktivt ejerskab og arbejder kontinuerligt på at integrere ansvarlighed i de virksomheder, vi investerer pensionsopsparernes midler og selskabets egenkapital i. Det har altid været det vigtigste for os.

ESG-rapport 2017

Rapporten om Environmental, Social and Governance fortæller om de aktuelle temaer og hvordan Sampension arbejder med ansvarlige investeringer. 

Politik for ansvarlige investeringer

Klimamål, skattetransparens og aktivt ejerskab indgår i Sampensions politik for ansvarlige investeringer. 

Fokus i 2018: FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, carbon footprint og tobaksinvesteringer

FN's 17 universelle verdensmål, der skal understøtte kampen mod bl.a. ekstrem fattigdom, ulighed og klimaforandringer, den samlede klimapåvirkning af Sampensions investeringer og et muligt farvel til tobaksinvesteringer står på dagsordenen i 2018.

På FN’s topmøde i efteråret 2015 vedtog medlemslandene en ambitiøs dagsorden mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og jorden frem mod 2030. Dagsordenen består af 17 universelle verdensmål, som skal understøtte kampen mod bl.a. ekstrem fattigdom, ulighed og klimaforandringer. Under verdensmålene ligger 169 delmål, der kan have betydning for alle menneskers måde at leve på.FN’s verdensmål indeholder også mål, der i større eller mindre grad kan understøttes af institutionelle investorer som Sampension. Der forestår dog et stort arbejde med at fastlægge om, hvor og hvordan denne indflydelse kan udøves. Grundlæggende handler det om at kunne flytte kapital i en retning, som understøtter verdensmålene. Skal verdensmålene nås, er der behov for ganske betydelige mængder kapital – 30-40 trillioner kr . årligt, som ikke kan fremskaffes uden private penge. Men FN er bevidste om kompleksiteten i at tiltrække den nødvendige kapital årligt fra investorerne, da investeringerne samtidigt skal bidrage positivt til medlemmernes pensionsordninger. Sampension vurderer i 2018, hvordan Sampension kan bidrage indenfor de rammer, der sat for investeringsaktiviteterne.Klima – carbon footprint

Som en del af Sampensions arbejde med at kortlægge den samlede klimapåvirkning af Sampensions investeringer og fastlægge mål for en lavere CO2-påvirkning, som støtter op om klimamålene fra COP21 aftalen, overvejer Sampension metoderne til at udregne et samlet carbon footprint. Sampension har allerede foretaget de første interne analyser af aktieporteføljerne. Overordnet set udleder selskaberne i Sampensions portefølje mindre CO2 end de respektive benchmark-porteføljer, som de afkastmæssigt måles op mod, bortset fra den danske aktieportefølje, der efterlader et lidt større carbon footprint end benchmarket. Arbejdet med at bestemme metoden og udregne den samlede påvirkning fortsætter i 2018.Tobaksinvesteringer

Bestyrelserne i Sampension har drøftet, hvorvidt investeringer i tobaksindustrien fortsat skal være en mulighed, eller om aktierne skal ekskluderes helt eller delvist fra investeringsuniverset. Begrundelsen vil i givet fald være den meget skadelige påvirkning af helbredet som følge af rygning . Sampension har investeringer i 10 tobaksselskaber for en samlet værdi på knap 0,5 mia. kr. Bestyrelsen har valgt at tage den nødvendige tid til at drøfte tobaksinvesteringer, da man ønsker at basere en beslutning om et givet frasalg på et generelt princip. Bestyrelserne vil tage stilling til dette i 2018 efter en drøftelse i det fælles udvalg for ansvarlige investeringer.

Fokus i 2017: Menneskerettigheder, klima, skattetransparens og aktivt ejerskab

Menneskerettigheder og klima har været i fokus for Sampensions arbejde med ansvarlighed i 2017. COP21-klimamål blev indkorporeret i investeringsporteføljen, og vi vurderer nu, hvordan vores investeringer samlet set påvirker klimaet. At sikre skattetransparens hos multinationale selskaber og håndtere investeringer i besatte områder var andre store emner. 

Menneskerettigheder - investeringer i besatte områder

Menneskerettigheder er et meget væsentligt emne i Sampensions ansvarlige investeringspolitik. I 2017 har vi blandt andet haft fokus på Menneskerettigheder og investeringer i besatte områder 


Klimamål en del af politikken

I 2017 har Sampension også haft fokus på at understøtte COP21-aftalens klimamål, som blev indarbejdet i den ansvarlige investeringspolitik fra årets start. Læs om Klimamål en del af politikken


Stemmer på generalforsamlinger

Sampension øgede i 2017 fokus på aktivt ejerskab og deltager nu systematisk på generalforsamlinger for C25-selskaber samt på danske og udenlandske børsnoterede selskaber, hvor vi har mere end 3 %.  Læs om Stemmer på generalforsamlinger


Multinationale selskaber og skat

Sampension tog et nyt skridt på skatteområdet i 2017 for at få multinationale selskaber til at følge OECD’s retningslinjer og oplyse detaljeret om deres skatteforhold. Læs om Multinationale selskaber og skat


Det internationale samarbejde

I 2017 har Sampension haft fokus på genindmeldelse i PRI og indarbejdelse af OECD’s retningslinjer i den ansvarlige investeringspolitik. Læs om Det internationale samarbejde


Fælles udvalg for ansvarlige investeringer

I 2017 besluttede Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger at oprette et fælles udvalg for ansvarlige investeringer. Læs om det fælles samarbejde

Dialog med kunder og medlemmer

Sampension er jævnligt i kontakt med medlemmer om konkrete investeringer og ansvarlighed i praksis.

Kritisk dialog giver resultater

Som aktiv investor er Sampension i dialog med selskaber, som vi mistænker for eller som har brudt vores politikker.