Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Få hjælp hos vores socialkonsulenter

Vores socialkonsulenter kan rådgive og vejlede dine medarbejdere og deres pårørende ved fx sygdom, dødsfald, tab af erhvervsevne, efterløn, pension, separation og skilsmisse m.m.

Det kan være vanskeligt at overskue sin situation, hvis man fx mister sin erhvervsevne eller ens ægtefælle dør.

Som arbejdsgiver kan du hjælpe medarbejderen ved at gøre opmærksom på den hjælp, som vores socialkonsulenter tilbyder. Alle med ordning i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger kan frit henvende sig, og hjælpen er gratis.

Socialkonsulenterne giver ikke oplysninger om personlige forhold videre.

Socialkonsulenterne rådgiver om:

  • Samspil mellem offentlige ydelser og pension
  • Kontakt til offentlige myndigheder
  • Personlige og/eller økonomiske problemer ved sygdom, død, overgang til pension og/eller efterløn
  • Sociallovgivningen, arbejdsmarkedslovgivningen og tilgrænsende områder generelt

Socialkonsulenterne træffes på telefon 77 55 69 61.