Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Ved kritisk sygdom

Som en del af gruppelivsordningen er næsten alle medarbejdere dækket, hvis de bliver ramt af en kritisk sygdom. Forsikringen giver ret til en skattefri udbetaling ved visse kritiske sygdomme.

Hvis en medarbejder bliver ramt af en kritisk sygdom, vil den pågældende automatisk få besked om, at han/hun kan have ret til en udbetaling fra pensionsordningen. Medarbejderen vil modtage besked fra Sundhedsstyrelsen, hvori man opfordrer medarbejderen til at kontakte Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Der bliver ikke overført informationer om den enkelte medarbejders sygdom.

Det er dog altid en god idé at opfordre medarbejderen til selv at tage kontakt til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger ved alvorlig sygdom for at høre om eventuel dækning ved visse kritiske sygdomme. 

Gælder bestemte sygdomme

For at få udbetalt en sum ved en kritisk sygdom behøver medarbejderen ikke at være fratrådt sit job. Under vilkårene for pensionsordningen står præcis, hvilke situationer og diagnoser der er dækket af forsikringen.