Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Hvad betyder længere levetid for din pensionsordning

Over en årrække er den forventede levetid steget år for år, og en ung i dag kan forvente at fejre sin 90-års fødselsdag. Det betyder, at pensionen skal strækkes over flere år.

Levetidsforudsætningerne blev senest opdateret 1. januar 2017. Finanstilsynet har i 2018 indført en justeret metode til beregning af den forventede levetid for danskere med en pensionsopsparing. Fremover fastsættes de forventede fremtidige levetidsforbedringer på baggrund af udviklingen i levetiden i Danmark i de sidste 20 år i stedet for over 30 år, som man hidtil har gjort. Derfor justerer vi levetidsforudsætningerne fra 1. januar 2019.

For at mindske det fald i pensionerne, som den længere levetid medfører, finansierer pensionskassen en del af faldet i pensionen via de midler der i dag ligger i egenkapitalen.
Læs mere om tilskud fra egenkapital

For dig der endnu ikke modtager pension, vil de nye længere levetider og de reducerede prognosedepotrenter betyde ændringer i de prognoser du kan finde på din Pensions- og Forsikringsoversigt.

Konsekvenserne er individuelle, men det vil generelt betyde, at der for medlemmer under 50 år forventes en stigning i prognoserne, mens der for medlemmer over 50 år forventes et fald. I nedenstående tabel gives et overblik over det forventede ændringer for medlemmer med en standardsammensætning:

Alder Forventet ændringer i alderspension
35 årForventet stigning på ca. 6 %
40 årForventet stigning på ca. 4 %
45 årForventet stigning på ca. 3 %
50 årForventes uændret
55 årForventet fald på 2 %
60 årForventet fald på 4 %
65 årForventet fald på 2 %

Læs mere om prognoser her

Ændringerne har også betydning for dine risikodækninger, fx invalidepension og børnepension, da de beregnes ud fra alderspensionen. Læs mere om ændringer af risikodækningerne.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger