Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Hvad betyder det for din pensionsordning

Folketinget har besluttet at hæve folkepensionsalderen løbende i takt med, at danskerne lever længere. Dermed får vi forskellig folkepensionsalder i forhold til, hvornår vi er født. Pensionsreformerne betyder altså, at vi skal til at vænne os til at være flere år på arbejdsmarkedet, før vi går på folkepension.

Det vil sige, at flere og flere med tiden først vil kunne få folkepension, når de fx bliver 68 år end de 65 år, der gælder i dag. 

For at imødekomme den stigende folkepensionsalder indretter vi nu pensionsordningen, så den følger disse ændringer. Det gælder, hvis du er født i 1958 eller senere og betyder, at pensionsordningens dækninger følger din gældende folkepensionsalder i stedet for 65 år eller 67 år som i dag.

På samme måde regner vi dine forventede udbetalinger til alderspension – det vi kalder en prognose – ud fra din egen folkepensionsalder i stedet for de 67 år, vi anvender i dag. Udover din alderspension består din ordning typisk af invalidepension, ægtefællepension og børnepension. Disse dækninger beregnes i forhold til din alderspension og stiger som følge af ændringen. Du bør overveje, om de fortsat passer til dit behov.

Du vil kunne se, hvad det betyder for dig, på dit pensionsoverblik medio februar 2018.

Din gruppelivsforsikring

Din gruppelivsforsikring gælder i dag frem til 67 år. Fra 2018 gælder den frem til din folkepensionsalder. Det betyder, at du fx kan få udbetalt en sum ved kritisk sygdom eller en udbetaling fra din ulykkesforsikring helt frem til din egen folkepensionsalder. 

I dag nedtrappes din invalidesum og dødsfaldssum fra gruppeforsikringen, fra du fylder 40 år. Det ændrer vi, så nedtrapningen sker i forhold til folkepensionsalder.

Nedtrapning af invalidesum og dødsfaldssum
Nedtrapningen begynder....
I dag fra 2018
Under 40 årMere end 25 år til folkepensionsalder
Mellem 40 og 44 årMellem 21 og 25 år til folkepensionsalder
mellem 45 og 49 årMellem 16 og 20 år til folkepensionsalder
Mellem 50 og 59 årMellem 5 og 15 år til folkepensionsalder
Mellem 60 og 66 årMellem 0 og 5 år til folkepensionsalder
Fra 67 år - bortfalderDækningen bortfalder ved folkepensionsalderen

Hvem er omfattet

Ændringerne gælder for medlemmer med den fleksible ordning. Medlemmer, der er fyldt 60 år i 2017, medlemmer på gammel ordning og medlemmer, der går udbetalt pension er dog ikke omfattet af alle ændringerne. Du vil kunne se dine egne tal på dit pensionsoverblik medio februar 2018. 

FAQ / Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en prognose?

Prognosen er et beregnet skøn af udbetalingen fra din alderspension, når du skal på pension. De forudsætninger, der indgår i beregningerne, er delvis fastsat af Sampension og delvis en række samfundsforudsætninger. Brancheforeningen Forsikring og Pension fastsætter hvert år en række fælles samfundsforudsætninger, som anvendes af hele branchen, når der udarbejdes prognoser for alderspension. En del af forudsætningerne er blandt andet forventede afkast og inflation. I beregningen af prognosen for din pension indgår nu en højere levealder. 

Hvorfor er jeg nu dækket af invalidepension til en senere alder?

Invalidepension skal dække dit indkomsttab frem til det tidspunkt, hvor du kan modtage folkepension. Derfor er det naturligt, at den udløber på det tidspunkt, hvor din folkepension starter. Hvis vi fastholdt udløbet ved 65/67 år, ville du måske være nødt til at starte udbetaling af din alderspension, når invalidepensionen stoppede, og når alderspension skal udbetales over flere år, vil pensionen blive mindre, da den samme opsparing skal strække over flere år.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger


Forbehold, cookies og behandling af personlige oplysninger