Image No Description

Bestyrelsesvalg 2022

Pensionskassen har afholdt urafstemning om bestyrelsesvalget frem til den 1. juni 2022 kl. 12.00, hvor der skulle vælges to medlemmer til bestyrelsen.

I Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger skulle der vælges to medlemmer til bestyrelsen for en 3-årig periode.

På generalforsamlingen den 25. april 2022 var der tre kandidater, der stillede op til de ledige bestyrelsesposter, hvorfor valget skulle afgøres ved urafstemning blandt pensionskassens medlemmer.

Resultatet af afstemningen

8,8 % af medlemmerne deltog i afstemningen, og de i alt 1.660 stemmer fordelte sig således:

 • 615 stemmer på Johannes Elbæk
 • 355 stemmer på Kristian Viekilde
 • 690 stemmer på Lise Lykke Steffensen

Det betyder, at Johannes Elbæk og Lise Lykke Steffensen er valgt til bestyrelsen for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • Johannes Elbæk, næstformand
 • Henning Otte Hansen
 • Louise Bundgaard
 • Kirsten Holst
 • Gertrud Knudsen
 • Ilse Ankjær Rasmussen
 • Søren Kaare-Andersen
 • Anders Larsen
 • Lise Lykke Steffensen
Formand Erik Bisgaard Madsen er fratrådt

Kandidaterne

Generalforsamling 2022

Vil du vide mere om generalforsamling 2022, kan du se referat, indkaldelse mm her.

Du kan se pensionskassens nuværende bestyrelse her.