Årsrapporter

Her kan du se seneste årsrapport og andre finansielle rapporter.

Årsrapport 2022

Anvendt praksis ÅOK/ÅOP (tidligere metodebeskrivelse)

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger arbejder for fuld åbenhed omkring omkostningerne ved din pensionsordning.

Læs mere

Rapport om solvens og finansiel situation

I følge EU's Solvens II-forordning skal pensionskassen offentliggøre en rapport om forhold af betydning for solvens og den finansielle situation.

Læs mere

Samfundsansvar

Her finder du den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar.

Læs mere