Image No Description

Hvad betaler du i omkostninger?

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har nogle af de laveste omkostninger i branchen. Lave omkostninger er vigtige for medlemmerne, fordi en større del af indbetalingerne og afkastet dermed går til at styrke opsparingen. 

Administrationsomkostninger

Bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har besluttet, at omkostningssatserne er: 

  • 40 kr. pr. måned (2022) i administrationsomkostninger, svarende til 480 kr. pr år
  • 0,03 % af den løbende indbetaling
  • Ingen omkostninger ved indskud

Dine omkostninger - ÅOK og ÅOP

Hvis du logger ind, kan du se præcis, hvor meget du betaler i omkostninger. Du kan se dine investeringsomkostninger og de samlede omkostninger i kroner (ÅOK) og procent (ÅOP), så du kan sammenligne med andre selskaber. Klik her for at se dine omkostninger.

Du kan se Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers samlede omkostningsnøgletal, opgjort efter Finanstilsynets retningslinjer.

Omkostningsmåler

Du kan også prøve vores omkostningsmåler, der giver dig en mulighed for at sammenligne omkostningerne i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger med omkostningerne i andre selskaber - her finder du også forudsætninger for beregning af ÅOK.

Åbenhed og gennemsigtighed

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger arbejder for fuld åbenhed omkring omkostningerne ved en pensionsordning. Som et led i branchens fælles initiativ omkring åbenhed og gennemsigtighed dokumenterer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, hvordan omkostningerne fordeles til medlemmerne, og der offentliggøres årligt en metodebeskrivelse, der både indeholder en selskabs- og revisorerklæring.

Andre omkostninger

Linkpension 
Hvis du har valgt Linkpension betaler du en ekstraomkostning på 0,15 % af din depotværdi i Linkpension. Herudover betaler du handelsomkostninger.