Markedskommentar - oktober 2020

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i PJD var i oktober -0,5 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første ti måneder af 2020 ligger det tilsvarende afkast som helhed på -3,0 %.

Den seneste måned har været præget af fald på alle de store aktiemarkeder kloden rundt, hvor det ledende danske indeks (OMX C20) gik samme vej og faldt med 3,0 %. Det amerikanske, japanske, europæiske og engelske aktiemarked er alle faldet, mens det blev til en stigning på markedet for emerging markets aktier på 1,5 %. Samlet betyder det, at aktiemarkederne den seneste måned har bevæget sig i intervallet fra -7,4 % til 1,5 %. Flere af de største aktiemarkeder er dog stadig nede med op til 27 % siden årsskiftet, mens det generelle verdensaktiemarkedsindeks efter et fald i oktober på 3,1 % nu er nede med 3,4 % siden begyndelsen af året – OMX C20 er steget med 16,6 % siden nytår, mens hele det danske aktiemarked er oppe med 13,5 %.

I den forgangne måned er rentebilledet forstærket lidt i forhold til september med pæne rentestigninger i USA især i den lange ende, mens de er faldet i Europa herunder i Danmark – dog mest på de kortere løbende obligationer. Denne udvikling ændrer ikke billedet af, at renterne er faldet en hel del i forhold til niveauet ved årsskiftet på både kort og langt sigt. I USA er det absolutte fald størst i den korte ende, mens det er lige omvendt i Europa. Udviklingen afspejler den fortsatte store nervøsitet og usikkerhed i markedet, der får investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder og den modsatte bevægelse ved negative nyheder – det er fortsat nyheder om udviklingen i Corona-pandemien og dens konsekvenser for økonomierne, der har stor betydning, men senest har usikkerheden om udfaldet af det amerikanske valg primo november haft en stor betydning – specielt for de lange renter i USA.

Den store udpumpning af penge i form af hjælpepakker og den ekspansive pengepolitik har fortsat stor betydning for prisdannelsen på de finansielle markeder, idet der efterspørges flere finansielle aktiver, hvilket har en tendens til at drive priserne op. Centralbankernes valg med hensyn til at skrue op eller ned for køb af statsobligationer og andre værdipapirer har naturligvis også stor betydning for prisdannelsen.

Den amerikanske dollars har vendt udviklingen og blev styrket med en lille procent i forhold til euroen i den forløbende måned, hvorfor euroen siden årsskiftet nu kun er blevet styrket med 4 % i forhold til den amerikanske dollars. Den seneste tids mere og mere udbredte nedlukning af flere lande pga. Corona-epidemiens tiltagen i Europa har en væsentlig betydning for den seneste udvikling.

VIX-indekset er steget og ligger ved udgangen af den forgangne måned i 38,0 efter at have startet året omkring 14 og den 16. marts at have været oppe i rekordniveauet 82,7.

Olieprisen faldt med 11 % hen igennem den seneste måned, og prisen er fortsat nede med godt 42 % siden årsskiftet.

Oktober måned var også præget af finansiel uro på markederne, om end vi fortsat ser økonomisk fremgang selvom tempoet er blevet lidt langsommere. Forventningsindikatorerne (de bløde økonomiske nøgletal) ser fortsat rimeligt fornuftige ud, mens udviklingen i de mere hårde økonomiske nøgletal (arbejdsløshed, industriproduktion etc.) er lidt mere svingende og noget af tempoet synes at være gået af en del af dem, der viste decideret fremgang – hvilket især på det seneste er relateret til udviklingen i Corona-pandemien på den nordlige halvkugle. De mange økonomiske hjælpepakker, der er igangsat, forlænget og erstattet af nye, understøtter fortsat troen på, at landene nok skal komme fornuftigt ud på den anden side af Corona-pandemien, men der er stadig bekymringer over konsekvenserne af de udløbne hjælpepakker, samt over hvor lang tid vi skal fortsætte med at være i denne skruestik, som Corona pandemien har lagt på vores økonomier og bevægelsesfrihed. Man vil således fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder – fx et gennembrud i udviklingen af en vaccine mod COVID-19.